Möminlər bütün dövrlərdə Qədr gecələrində məscidə tələsərdilər. Həmin gecələrdə Qədr gecələrinin fəzilətindən danışardılar. Əgər hansısa günah işlətsələr, bu mübarək gecənin intizarını çəkərdilər. Çünki bilirdilər ki, bu, elə gecədir ki, heç …
Qədr gecəsi Quranda və hədislərdə xüsusi yerə malikdir. Qədr gecəsi min aya bərabərdir. Çünki Qədr gecəsindəbirində Quran nazil olmuşdur. İnsanların taleyi məhz bu gecələrdə təyin edilir. Bu gecədə insanların günahları …
Bazar ertəsi, 27 June 2016 06:03

Orucun dəyərini zəiflədən 5 amil

Bəzi amillər vardır ki, orucun dəyərini və məqamını aşağı salar və onu zəiflədər. Bu amilləri tanıyaq ki, onları aradan qaldıra bilək: 1. Nalayiq fikirlər. Zahiri oruc dedikdə, yemək və içməkdən …
İmam Baqir (ə) buyurur: “İslam beş şey üzərində möhkəmdir: namaz, zəkat, həcc, oruc və vilayət”. Orucun fəlsəfəsi. İmam Sadiq (ə) buyurur:“Allah orucu vacib etmişdir ki, bu yolla varlı və yoxsul bərabər …
Məsumlarımız (s) Ramazan ayında düzgün qidalanmaqla bağlı bizə bəzi tövsiyələr verirlər ki, onlara nəzər salaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc tutanın iftarını başladığı ən üstün şey kişmiş və ya şirin …
Ayətullah Ğiyasələddin Taha Muhəmmədinin dəyərli fikirlərinə diqqət edək. Alim demişdir: “Ramazan ayı – Allah qonaqlığı və Quran nazil olduğu aydır ki, onda əməllər haqqında düşünmək üçün münasib zaman vardır. Özünütərbiyə …
Şeytanın (lən) bu mübarək aydakı ən çox fəaliyyəti - bu ayın feyz və bərəkətini bizdən almağa çalışmaqdır. Əgər bir qədər diqqət etsək, görərik ki, bu ayda münaqişələrin və yersiz vaxt …
Əmirəl-möminin (ə) Peyğəmbərdən (s) soruşur: “Ramazan ayının ən yaxşı işi hansıdır?”. Buyurur: “Təqva – Ramazan ayının ən yaxşı zamanıdır. Ramazan ayında ən yaxşı əməl günahdan çəkinməkdir”. (Tebyan) Çox təəssüf ki, insan məsum …
Şənbə, 18 iyul 2015 03:47

Fitr bayramının əməlləri

Fitr bayramının əməlləri
Ramazan ayının 30-cu gününün duası:   "Allahumməc’əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin". Tərcüməsi: "İlahi, bu …
Cümə axşamı, 16 iyul 2015 00:44

Ramazan ayının 29-cu gününün duası:

Ramazan ayının 29-cu gününün duası:   "Allahummə ğəşşini fihi bir-rəhməh. Vərzuqni fihit-tovfiqə vəl-isməh. Və təhhir qəlbi min ğəyabihit-tuhməh. Ya rəhimən bi-ibadihil-mu’minin". Tərcüməsi: "İlahi, bu gün məni öz sonsuz rəhmətinlə əhatə …
Çərşənbə, 15 iyul 2015 14:36

Ramazan ayında oruc tutana verilən 7 hədiyyə

Mübarək Ramazan ayı Allahın bəndələrinə əta etdiyi ən üstün hədiyyədir. Bu, elə bir hədiyyədir ki, ildə bir dəfə sorağımıza gələr və bizlərə İlahi rəhməti ərməğan gətirər. (Tebyan) Bu ay - …
“Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi sizə (də) oruc yazıldı və qərara alındı, (ki,) bəlkə(ruhunuz qüvvətlənsin və nəfsi istəklərdən) çəkinəsiniz”. (“Bəqərə” 183). Mübarək Ramazan ayı əldən getməkdədir. Bu mübarək ayın …
Çərşənbə, 15 iyul 2015 01:00

Ramazan ayının 28-ci gününün duası:

Ramazan ayının 28-ci gününün duası:   "Allahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil. Və əkrimni fihi bi-ihzaril-məsail. Və qərrib fihi vəsiləti ileykə min beynil-vəsail. Ya mən yəşğəluhu ilhahul-mulihhin". Tərcüməsi: "İlahi, bu gün …
Çərşənbə axşamı, 14 iyul 2015 00:02

Ramazan ayının 27-ci gününün duası:

Ramazan ayının 27-ci gününün duası: "Allahummərzuqni fihi fəzlə leylətil-Qədr. Və səyyir umuri fihi minəl-usri iləl-yusr. Vəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəl-vizr. Ya rəufən bi-ibadihis-salihin". Tərcüməsi: "İlahi, bu gün mənə Qədr …
Bazar ertəsi, 13 iyul 2015 00:18

Ramazan ayının 26-cı gününün duası:

Ramazan ayının 26-cı gününün duası:  "Allahumməc’əl sə’yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin". Tərcüməsi: "İlahi, bu gün mənim səylərimi qiymətləndir, …
Ramazan ayının 25-ci gününün duası:   "Allahumməc’əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə’daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin". Tərcüməsi: "İlahi, bu gün məni sənin dostlarını sevənlərdən, sənin düşmənlərinlə …
Ramazan ayının 24-cü gününün duası:   "Allahummə inni əs’əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu’zik. Və əs’əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə’siyək. Ya cəvadəs-sailin". Tərcüməsi: "İlahi, bu …
Ramazan ayının 23-cü gününün duası:    "Allahumməğsilni fihi minəz-zunub. Və təhhirni fihi minəl-uyub. Vəmtəhin qəlbi fihi bitəqval-qulub. Ya muqilə əsəratil-muznibin". Tərcüməsi: "İlahi, bu gün mənim günahlarımı yuyub, məni eyblərdən təmizlə! …
Cümə axşamı, 09 iyul 2015 00:15

Ramazan ayının 22-ci gününün duası:

Ramazan ayının 22-ci gününün duası: "Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də’vətil-muztərrin". Tərcüməsi: "İlahi, …
Page 3 of 6