Novruz bayramı il təhvil olanda, baharın əvvəlində qeyd olunur. Astronomiya mütəxəssislərinin nəzərinə görə, Günəş yer səthinə yaxınlaşıb, şimal tərəfə hərəkət edən zaman ilin təhvil olmaq zamanı olar.  Novruz hələ qədim …
Tədqiqatçılar Novruz bayramının məhz İranın qədim əkinçiliklə məşğul olan xalqlar arasında meydana gəldiyini söyləyirlər.           Ortaq mədəniyyət və məişətə malik İran və Azərbaycan xalqlarının  qədim tarixi, müştərək dili, adət-ənənələri var. …
Azərbaycan еtnоqrafiyasında və fоlklоrşünaslığında gеniş şəkildə araşdırılmış məsələlərdən biri də xalq təqvimi ilə bağlıdır. Tədqiqatçılar daha çоx qışın yоla salınıb, yazın qarşılanması məsələlərinə diqqət yеtirirlər. Sоvеtlər dönəmində bu məsələlərin öyrənilməsinə …
Novruz bayramının bütöv mifoloji semantikasında xalq meydan tamaşalarından tutmuş, ayrı-ayrı mövsüm atributlarına, kulinar atributlarına qədər bu "mifoloji yol"un izləri özünü qoruyub saxlayır. Bu yolun bayramaqədərki dörd ilaxır çərşənbələr üzrə nəzərdən …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:13

Novruz bayramının əməlləri

Novruz bayramı və yaxud təbiətin oyanışı, yazın gəlişi, qışın sona çatması əslində bütün bəşəriyyət və insanların bayramıdır. Onun müraciəti bütün varlığa şamil olur. Çünki həyat yolunda dəyişiklik, qış qaranlığından xilas …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:13

Novruz bayramı İran tarixində

Novruzun yaranması barədə məlumat vermişdik  və qey etmişdik ki, Novruz bayramının keçmişi əhəmənilər və Midiya dövrünə gedib çatır. İndi isə Novruz bayramının qədim ayinlərindən söhbət edirik.     Həft senfNovruzdan …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:13

Novruz bayramının tarixi kökləri

Novruz təbiətin oyanışını, gecə ilə gündüzün bərabərləşməsini, əkinçilik həyatının başlanğıcını, ölüb-dirilən təbiəti özündə təcəssüm etdirən ulu bayramdır. Novruzu bəzən Zərdüşt, bəzən isə İslam mədəniyyəti ilə bağlamağa çalışırlar. İran mədəniyyətində Novruz, …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:13

Novruz bayramı tarixin güzgüsündə(6)

Qədim İranın Novruz şənlikləri və Novruz münasibətilə evtökmənin fəlsəfəsi   İlk Novruz şənlikləri Təxte-Cəmşiddə keçirilirdi və o zamandan bu günə qədər, təbii ki, bəzi dəyişikliklərə uğramaqla, insanlar hamılıqla bu bayramı …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:13

Novruz bayramı tarixin güzgüsündə(5)

İlin təhvili zamanı oxunan dua   Ey ürəkləri və gözləri dəyişdirən! Ey gecələri və gündüzləri yaradan! Ey illəri və halları dəyişən! Bizim halımızı halların ən yaxşısına dəyiş!  Bu duada 4 …
Təzə paltar geymə   Novruz bayramında təzə paltar geymək ümumxalq adətidir. Yeni il üçün paltar hazırlamaq – kasıbdan tutmuş varlıyacan hamının fikrini məşğul edir. Ənənəvi cəmiyyətlərdə kasıblara və aşağı təbəqədən …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:12

Novruz bayramı tarixin güzgüsündə(3)

Bayram münasibətilə təbrik açıqcası   Bir şəhərdən digər şəhərə göndərilən məktublarda Novruz bayramı münasibətilə bir-birini təbliğ etmək qədim adət-ənənələrdəndir. Bir çox mənbələrdə və məktublaşmalarda bunun bir çox nümunələri vardır. Lakin …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:12

Novruz bayramı tarixin güzgüsündə(2)

        Sədrəddin Eyni Novruz bayramının Tacikistanda və Buxarada (Özbəkistanda) keçirilməsi barədə yazır:  Baharın başlanması səbəbindən, bütün bitkilərin cücərməyə başladığı bu bayramla eyni vaxtda insanın təbiəti də oyanmağa …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:12

Novruz bayramı tarixin güzgüsündə(1)

Allahın adı ilə     Novruz bayramı tarixin güzgüsündə; İran coğrafiyasında və sivilizasiyasında Novruz bayramının yeri   Tarixşünaslığa bir baxış  və İran mədəniyyətinin görkəmli irsi kimi Novruzun kimlik bəxş edən …
Şənbə, 09 Mart 2019 12:11

Novruz bayramında çərşənbələr

  Novruz bayramında çərşənbələr: Bəzi qədim inanclara görə kainat 4 ünsürdən - su, od,torpaq və küləkdən yaranıb. Buna uyğun olaraq da Novruz bayramı ərəfəsində 4 çərşənbə qeyd olunur.  Birinci çərşənbə su çərşənbəsi adlandırılır. Yəni bahara doğru …
Bazar ertəsi, 19 Mart 2018 12:11

il təhvil duasi

Xalq ədət-ənənəsinə görə, Novruz bayramından öncə sürən Boz ay ərzində su, od, yel və torpaq çərşənbələri qeyd edilir. Xalq mövhumatına əsasən, birinci çərşənbə günü su və su mənbələri təzələnir və …
Azərbaycan Respublikası ziyalılarından bir neçəsi İİR Teleradio Təşkilatının Bakı Ofisi tərəfindən Novruz bayramı ilə əlaqədar hazırlanmış proqramda Novruza özəl adət və ənənələri İran və Azərbaycan arasındakı mədəni və tarixi ortaqlıqların …
Çərşənbə, 14 Mart 2018 13:18

7 sin süfrəsi (Qədim Novruz adətlərindən)

Qədim adət və inama görə,İranda  ailənin bütün üzvləri yeni ilin təhvili anında öz evində yeddi sin süfrəsinin ətrafına toplaşırlar. Bu süfrə bir çox evlərdə fərvərdin ayının on üçünədək açıqdır. Adətən …
Çərşənbə, 14 Mart 2018 13:03

novruz ənənələri (Ərdəbil)

Təkəm, Ərdəbildə novruzun müjdəçisi Ərdəbildə təkəmçi küçələrdə yola düşür, uşaqlar da təkəmçinin ardınca onunla səs-səsə verirlər: Sizin bu təzə bayramınız mübarək,Ayınız, iliniz, gününüz, həftəniz mübarək… Təkəm və təkəmgəzdirmə, Ərdəbil məntəqəsinin …
Çərşənbə, 14 Mart 2018 12:56

Novruzun yaranması

Novruz bayramının keçmişi əhəmənilər və Midiya dövrünə gedib çatır. Ariyalar yurdlarını iki hissəyə bölmüşdülər, iki soyuq və isti fəsilləri var idi, soyuq fəsil 10 ay, isti fəsil isə 2 aydan …
Page 1 of 2