İran şünaslıq
Bazar, 14 Sentyabr 2014 09:55

Azadi Meydanı

Azadı meydanı — Azadlıq meydanı mənasını daşıyan meydan, İranın paytaxtı Tehranın simvollarından biridir. 48 m hündürlüyü olan Azadı qülləsi meydanın mərkəzində yerləşir    
Qəbrin yuxarı tərəfində olan məscid. Qəbrin yuxarı tərəfində olan məscid nurlu rövzədən sonra hərəmin tarix baxımından ən qədim binasıdır. Bu kiçik məscid mübarək qəbrin baş tərəfində, qərbdə hərəm ilə Darül səyadənin …
Minarələr.      Minarə, ya minar lüğətdə işıq və nur yeri kimi mənalanır, termində isə qədimdən eyvan və binaların, məscidlərin, ziyarətgahların və dini mədrəsələrin üzərində tikilən tikiliyə deyilir və ondan …
Çərşənbə, 10 Sentyabr 2014 11:00

İranda turizm(12) Astane Qüdse Rəzəvi kompleksi

Günbəz.          Günbəz şəhərlərdə, xüsusilə də qədim və məzhəbi yerlərdə xalqın din rəhbərlərinə və övliyalara olan ehtiramının nümunəsidir. İmam Rzanın (ə) qızıl ilə bəzədilmiş günbəzi özünün qızıl …
Bazar ertəsi, 08 Sentyabr 2014 03:55

İranda turizm(11) Astane Qüdse Rəzəvi kompleksi

Müqəddəs məzar üzərində sandıq.      Deyilənlərə görə, müqəddəs məzarın üstündə daşdan başqa sandıq da olmuşdur. İlk sandıq altıncı əsrin əvvəllərinə qayıdır. Altıncı əsrin alimlərindən olan İbn Həmzə kimi tanınan …
İbadət və ziyarət sahəsinin genişləndirilməsi. Mədəniyyət sahəsinin genişləndirilməsi. Xidmət sahələrinin geniş­lən­di­ril­məsi. İbadət və ziyarət sahələrinin genişləndirilməsi.    Müqəddəs məkanın genişləndirilməsi və yeni tikililərin inşası ən çox ibadət və ziyarət məkanlarında …
Çərşənbə, 03 Sentyabr 2014 08:10

İranda turizm(9) Astane Qüdse Rəzəvi kompleksi

Səfəvilər; Qızıl ilə işləmə dövrü. Səfəvilər dövrü də hərəmin memarlıq tarixində mühüm dövrlərdəndir. Günbəzin və iki minarənin qızıl ilə işləməsi, ilk qəbir üzərində ilk zirehin hazırlanması, Tohidxana tağları, Allahverdi xan günbəzi, …
Bazar ertəsi, 01 Sentyabr 2014 10:48

İranda turizm(8) Astane Qüdse Rəzəvi kompleksi

Gövhərşad məscidi.   Hicri doqquzuncu əsrin əvvəllərində Teymurilər dövründə tikilmiş qədim əzəmətli binalardan bir də Gövhərşad məscididir. Bu tarixi bina müqəddəs hərəmin cənub tərəfində yerləşir və Darül Səyadə və Darül …
Qəyyumluq. Mədrəsənin banisi və qəyyumu barəsində əldə məlumat yoxdur. Qəməri 1091-ci ildə Səidəddin ləqəbi ilə tanınan Mirzə Məhəmməd tərəfindən təmir edildikdən sonra ehtimal olunur ki, o və övladları bura xaraba vəziyyətə …
Çərşənbə axşamı, 26 Avqust 2014 01:00

İranda turizm(6) Astane Qüdse Rəzəvi kompleksi

Astane Qüdse Rəzəvi kompleksi   Müqəddəs hərəmin ilkin illərdəki vəziyyəti. Həzrət İmam Rzanın (ə) pak cisminin dəfn edildiyi məkan Rovzeyi münəvvərə adlanır və onun üzərində əzəmətli qızılı günbəz vardır ki, bu …
Şənbə, 23 Avqust 2014 00:42

İranda turizm(5)

Kiş adasının görməli yerləri Kiş adasının görməli yerlərinin çoxu təbiətin əli ilə uzun illər ərzində yaradılmış və bəşər övladının əli ilə də onlar dəyişikliklərə məruz qalmışlar. Bu adanın əsrarəngiz gözəlliklərindən …
Cümə axşamı, 21 Avqust 2014 10:39

İranda turizm(4)

  Zəncan ostanı və tarixi Sultaniyyə binası Zəncan ostanı turizm sənayesinin inkişafı və turistlərin cəlb olunması sahəsində böyük imkanlara malikdir. Bu ostanın təbii görməli yerləri, o c. dağları, çayları, şəlalələri, …
Çərşənbə axşamı, 19 Avqust 2014 01:07

İranda turizm(3)

  Təxt-e Süleyman Təkab Qərbi Azərbaycan ostanının şəhristanlarından biri olub, bu ostanın cənub-şərqində yerləşir. Bu rayondakı çaylar və mağaralar, o c. məşhur "Kereftu" mağarası Təkab şəhristanının ən mühüm təbii görməli …
Bazar ertəsi, 18 Avqust 2014 07:36

İranda turizm(2)

İsfahanın dünya şöhrəti Uzun əsrlərdir ki, İsfahan şəhərini "nesf-e cəhan", yəni dünyanın yarısı adlandırırlar. İsfahan elə bir məntəqədir ki, onun tarixi İran sivilizasiyasının tarixi qədər qədimdir. Bu diyarda bütün tarixi …
Şənbə, 16 Avqust 2014 00:34

İranda turizm(1)

  Turizm sahəsində İranın ən böyük sərvəti bu ölkənin tarixidir. Bir neçə min illik tarixi olan İran mədəniyyəti və sivilizasiyasından elə böyük bir miras qalmışdır ki, yalnız maddi konstruksiyası olan …
Cümə axşamı, 14 Avqust 2014 10:31

İran böyük ümidlər ölkəsi(2)

Son illərdə elmi nailiyyətlərin kəmmiyyət və keyfiyyət baxımından inkişafı İranın adını dünyanın bəzi qabaqcıl elm sahələrinə daxil etmişdir. İranlı tədqiqatçılarının və alimlərinin müasir texnologiya sahələrində parlaq və misilsiz uğurları, o …
Çərşənbə axşamı, 12 Avqust 2014 14:28

İran böyük ümidlər ölkəsi(1)

Sivlizasiyyaların qovşağında yerləşən, özünə məxsus coğrafi xüsusiyyətləri və təbiəti etibatilə İran tarix boyu böyük imperiyalar və mədəniyyətlər qurmuş dünya mədəniyyətini zənginləşdirən və əbədiyyət iftixar ediləcək misilsiz dühalar yetişdirmişdir. İslam dini …
Çərşənbə axşamı, 12 Avqust 2014 14:27

İran himni-video

Azərbaycan əlifbası transkripsiyası Sər zəd əz ufuğ mehri xavəranFuruği didəyi haqbavəranBəhmən, fərri imani mastPəyamət ey İmam, İstiqlal, Azadi,Nağşi cani mastŞəhidan, peçidəDər guşi zəman fəryadatanPayəndə mani-ya cavidanCümhuriyyə İslmiyyə İran!  Azərbaycan dilinə tərcüməsi Üfüqdə …
Çərşənbə axşamı, 12 Avqust 2014 14:26

İranda dinlər və müxtəlif dinlərinin ardıcılları(2)

Dinlərin və məzhəblərin ardıcıllarının faiz nisbəti və fərqi İranın əhalisi təqribən 70 milyon nəfərdir ki, bunun 99,43%-i müsəlmanlardır. Başqa dinlərin ardıcıllarının say nisbəti aşağıdakı kimidir: xristianlar – 0.16%; yəhudilər – …
İran o ölkələrdəndir ki, İslam dini buraya hicri təqvimi ilə I əsrdə daxil olmuşdur. Bu dövr Sasanilər sülaləsinin hakimiyyətinin son dövrünə təsadüf edirdi. İranlılar islam dinini tam könüllü olaraq qəbul …
Page 3 of 4