Ərdəbilin cümə namazi
Ərdəbilin imamcüməsi: Ukraynada 500 mindən çox azərbaycanlı yaşayır. Onlar Ukraynanı özlərinin ikinci vətəni hesab edir və Ukrayna uğurunda canlarından keçməyə hazır olduqlarını bildirirlər.