Ərdəbilin cümə namazi
Dr Seyid həsən Abediyan
Vəli Fəqihin Ərdəbil vilayəti üzrə nümayəndəsi və Ərdəbilin imam cüməsi deyib: Kərbəla müraciəti fövqəladə idi və özbaşına hökmdarlar üçün bir kabus və qorxuncdur. Ərdəbilin imam cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili …