Ərdəbilin cümə namazi
Vəliyyi-fəqihin əyalətdəki nümayəndəsi vəƏrdəbil imamcüməsi bu həftəki cümənamazının xütbələrində zəkat verməyin zəruriliyini vurğulamışdır. Qafqaz mədəniyyət mərkəzinin raportuna əsasən ayətüllah Amili həzrətləri zəkatın cəmiyyətdə yoxsulluq kökünü kəsmək üçün olduğuna işarə edib artırmışdır: zəkat verməmək mənfi mədəni …