Ərdəbilin cümə namazi
Ərdəbilin imam cüməsi bu həftənin cümə namazı xütbələrində 19 yanvar gününün yaxınlaşmasına, belə bir gündə Azərbaycanda yaşayan azərilərin İrana tərəf axışması və 19 yanvarın İranda “Dünya Müsəlman Azərbaycanlıları Günü” adlanmasına …
Höccətülislam vəlmüslimin Behzad