Nur Səhifəsi
İmam Baqir (ə) buyurur: “Əbu Cəhl və Qureyşdən olan bir dəstə camaat Peyğəmbərin (s) əmisi Əbu Talibin yanına gəlirlər və deyirlər: “Qardaşınız oğlu bizə əziyyət verir və bizim tanrılarımızı narahat …
 İnsanın imtahana çəkilməsi - Uca Allahın mühüm sünnətlərindəndir. Bəşər tarixində müxtəlif formalarda həyata keçmişdir. Bu yolla insanların dini əhkama nə qədər sadiq olduqları müəyyən olmuşdur. İmam Zaman ağanın (ə.f) qeybi …
Şənbə, 29 Aprel 2017 12:36

Quranın xeyməsi sayılan surə

 Quranın surələrindən biri Həzrət Peyğəmbərin (s) buyurduğuna görə “Quranın xeyməsi” hesab olunur və bu surə mübarək ”Bəqərə” surəsidir. Bu surənin başqa adları da vardır, o cümlədən: Seyyidil-Quran, Kürsü, Zəhra. Çünki …
Çərşənbə, 19 Aprel 2017 12:03

Bəzi duaları Allah ürəyimizə salmışdır

Dua - ibadətdir. Duanın həqiqəti – Allah Təalaya diqqət etmək, Ondan rəhmət və inayət istəməkdir. Allah yaxındır və insanların səsini eşidər. Allah insanları Onu səsləməyə dəvət edir. Dua etməyənlərin aqibətindən …
Cümə axşamı, 13 Aprel 2017 12:51

Hicabın fəlsəfəsi. Hicabın növləri

Hicabın lüğətdəki mənası pərdə və örtükdür. Bu kəlmə daha çox pərdə mənasında istifadə olunur. Hicab ona görə pərdəyə nisbət verilmişdir ki, pərdə - örtükdür. Ancaq hər pərdə hicab deyildir. O …
Bazar ertəsi, 10 Aprel 2017 11:15

Təsbihati-ərbəənin sirri və mənası nədir?

İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “Bir neçə yəhudi Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və onların ən alim olanı Həzrətə (s) deyir: “Təsbihati ərbəənin təfsiri nədir?”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala …
O zaman ki, İmam Hadi (ə) Mütəvəkkilin əmri ilə Samirra şəhərinə gətirilir, İmamı (ə) incitmək etmək niyyətilə ona dilənçilərin toplaşdığı yerdə yer verirlər. Bəhanə gətirirlər ki, hələ İmam (ə) üçün …
Məhrum Ayətullah Əli Səadət Pərvər öz axırıncı dərsində şagirdlərinə belə buyurmuşdur: “Ölməyimi mənə göstəriblər. Çox aydın idi. İndinin özündə həmin zamanı xatırlayıram. Gördüm ki, peyğəmbərlər (ə) və İlahi övliyalar cənazə …
Allah Təala ilə aşiqcəsinə rabitə qurmağın yollarından biri zikrdir. Allah Təala Öz bəndələrini bu əmələ dəvət etmiş və buyurmuşdur: “Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin!”. (“Əhzab” 41). Bəs bu ayədə …
Ğaşiyə” surəsi Quranın 88-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 26 ayəsi vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Ğaşiyə” surəsini oxuyar, Allah Qiyamət gününün hesab çəkilməsində ona asanlıq edər”. …
Ayətullah Məzahiri, Həzrət Fatimənin (s.ə) Qiyamət günündə tutacağı məqamı barəsində buyurmuşdur: “Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Qiyamətdə Fatimə (s.ə) Siratdan keçəcəkdir və behiştə daxil olacaqdır. Çadrasının hissələri Siratda qalacaqdır ki, onun …
 “Fəcr” surəsi Qurani-Kərimin 89-cu surəsidir, Məkkədə nazil olmuşdur və 30 ayəsi vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “”Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb namazlarınızda oxuyun. Çünki bu surə - İmam Hüseynin (ə) …
 “Fəcr” surəsi Quranın 89-cu surəsidir, Məkkidir (Məkkədə nazil olub) və 30 ayəsi vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: ““Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb namazlarda qiraət edin. Çünki bu surə İmam Hüseynin (ə) …
Məfzəl kim idi? Məfzəl İmam Sadiqin (ə) və İmam Kazımın (ə) şagirdlərindən olmuş və Əhli-Beytin (ə) yanında xüsusi məqama malik olmuşdur. O, İmam Sadiqin (ə) Kufədəki xüsusi nüməyəndəsi idi və …
Ayətullah Behcətin nəfsi islah emtəklə bağlı cavanlara bəzi tövsiyələri vardır ki, onlara nəzər salaq. “Nəfsi islah etmək odur ki, onu napak sifətlərdən təmizləyəsən. İnsanların nəfslərini islah etməsi fərqlidir. O kəs …
“Fəcr” surəsi Qurani-Kərimin 89-cu surəsidir, Məkkədə nazil olmuşdur və 30 ayəsi vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “”Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb namazlarınızda oxuyun. Çünki bu surə - İmam Hüseynin (ə) …
Salavat o zikrdir ki, Peyğəmbərə (s) və onun pak Əhli-Beytinə (ə) salam göndərirsən. Bəs salavat göndərmək nə üçün möminlər üçün zəruridir? 1. Allahın əmridir. Peyğəmbərə (s) salavat göndərmək – Allahın …
Həzrət Peğəmbər (s) buyurur: “Quranın zahiri və batini vardır”. Quranda elə ayələr vardır ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) işarə edir, baxmayaraq ki, İmamın (ə.f) adını birbaşa çəkməsə belə. Bu ayələr …
Cümə axşamı, 24 Noyabr 2016 12:46

Quranda gözəllik anlayışı

Quran bəşəri hidayət edən bir səma kitabıdır. Aləmlərin həqiqətləri onda cəm olunmuşdur. Ona görə də yanar çıraq kimi insanları Allaha tərəf hidayət edir. Quranda ən çox rast gəldiyimiz məfhumlardan biri …
Hər bir insan üçün ən həssas, ən qorxulu zaman – ölüm zamanıdır. Biz hamımız nigaranıq ki, ölümümüz nə zaman gəlib çatacaqdır və ölən zaman nələr baş verəcəkdir. Quranın verdiyi şəhadətə …