Nur Səhifəsi
Allah Təalaya aid olan “Huvə” ismi – zati isimlərdəndir və bəzi isimlərdən daha üstün sayılır. Belə ki, “Ədilə” duasının şərhində bu məqam qeyd olunmuşdur. Əgər bir şəxs sübh namazından sonra …
Cümə axşamı, 09 iyul 2020 11:21

Bu 4 sifət insanın imanını kamil edir

İmam Sadiq (ə) iman barəsində buyurur: “İnsanın imanı kamil olmaz, məgər o halda ki, dörd sifətə malik olar: 1. Əxlaqı gözəl olsun. 2. Nəfsini xar etsin. 3. Sözlərinə nəzarət edə …
“Fərəc” duası – o dualardandır ki, oxunması Məsumlar (ə) tərəfindən çox tövsiyə edilmişdir. Çünki bu duanın çoxlu faydaları vardır ki, onlarla tanış olaq:   1. Şeytanı (lən) narahat edər.   …
İnsan mürəkkəb tərkibə malik olan bir varlıqdır. Onun həm cismi və həm də ruhu vardır. Cisim ilə ruh birləşərək, bir insanı təşkil edir. İnsanın bu iki hissəsinin bir-birinə təsiri vardır. …
“Səhifeyi-Səccadiyyə”də İmam Səccadın (ə) nəql etdiyi 4-cü duada Həzrət Peyğəmbərə (s) iman gətirənlər möminlərə göndərdiyi salavatı ilə bağlı fərqli nöqtələrə toxunulur.   “Pərvərdigara! İman, əxlaq və əməldə ona itaət edib: …
Rəcəb ayında gündəlik namazlardan sonra oxunan dua   Yə mən ərcuhu li kulli xayr. Və əmənu səxatahu ‘ində kulli şərr. Yə mən yu’til-kəsira bil-qalil. Yə mən yu'ti mən sə-ələhu, Yə …
Qurani-Kərim insanları bir neçə dəstəyə bölür ki, onlardan biri də təqva əhlidir. Allah Təala Quranda təqva əhlinə xas olan sifətləri bəyan etmiş və bizləri təqvalı olmağa dəvət etmişdir.   Bu …
Bu gün ruzi artımı və mühüm hacətlərin qəbulu üçün "Vaqiə" surəsinin xətmini başlamaq tövsiyə edilir.Bu gün, 27 yanvar tarixi - hicri qəməri təqvimi ilə cəmadius-sani ayının 1-nə təsadüf edir. Ayətullah Behcətdən …
Cümə axşamı, 02 Yanvar 2020 12:15

İnsanda ümid nə həddə olmalıdır?

İnsan həm namazında və həm də həyat mövzularında təvəssülə malik olmalıdır. Əhli-Beytdən (ə) istəməlidir ki, Qiyamət günü naqis namaz və ibadətlərinə görə ona şəfaət versinlər. Həmçinin ümidə malik olmalıdır ki, …
Çərşənbə axşamı, 05 Noyabr 2019 14:06

Allahdan qorxmaq deyildikdə, nə nəzərdə tutulur?

“Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun! Hər kəs (özünün) sabah(ı) üçün qabaqcadan nə göndərdiyinə (qəlb gözü ilə) nəzər salmalıdır. Allahdan qorxun ki, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır!”. (“Həşr” 18).   Əlbəttə, bu həqiqəti qəbul etmək lazımdır ki, …
Çərşənbə axşamı, 08 Oktyabr 2019 13:43

Ərbəin ziyarəti və Aşura – vilayətin xeyməsidir

Seyyidüş-şühədanın (ə) şəhadət nurundan 40 gün keçməklə, Ərbəin gəlir. İndi tarix, Aşuranın qanına boyanan gecə və gündüzə əsasən hərəkət edir. Bəşər həyatı bu faciənin böyüklük və əzəməti qarşısında baş əyir. …
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İmam Hüseynin (ə) şəhadətinə görə möminlərin qəlbində elə bir hərarət vardır ki, heç bir zaman sönməyəcək və soyumayacaqdır”. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “Həsən və Hüseyn …
Rəhmətlik İmam (r) “Əsr” surəsinə maraqlı təfsir vermişdir. O, buyurur: “Əsr – kamil insandır, yəni İmam Zaman ağadır (ə.f). Yəni, bütün varlıqların özəyidir. And olsun bütün varlıqların özəyinə! Yəni, and …
  Məsumların (ə) nəzərinə görə, “Fatihə” surəsində dünya və axirətin xeyiri və hikməti cəm olmuşdur və heç bir şey onu əvəzləyə bilməz. Ona görə də o namaz ki, “Həmd” surəsi …
Əziz İmam Səccaddan (ə) xəstə olan zaman necə dua etməyi öyrənək.   İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahım! Bədənimin sağlamlığına görə ki, davamlı olaraq ona görə işlərimi görə bilirdim, sənə şükür …
 İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Əgər bir-biriniz üçün bağışlanma istəyi olmasaydı, bütün yer əhli həlak olardı”. Hədisin şərhi. İmam Zaman ağa (ə.f) bu nurani hədisdə Mehziyarın övladına tövsiyələr verir və Əhli-Beyt …
İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Atam nəql edir: “Bədr döyüşünə bir gecə qalmış Xızr peyğəmbəri (ə) yuxuda gördüm və ona dedim: “Mənə elə şey öyrət ki, onunla düşmənə qalib gəlim”. O, …
Bazar ertəsi, 18 Fevral 2019 11:55

Nafilə namazlarının sirri

Abdullah ibni Sənan nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) xidmətində olan zaman ona dedim: Nə üçün Peyğəmbər (s) zöhr namazından əvvəl 8 rükət nafilə və əsr namazından əvvəl 8 rükət nafilə …
Başqa dinin davamçıları o zaman ki, öz peyğəmbərlərinə (ə) iman gətirir, saleh əməllər yerinə yetirir və vacibatlara əməl edirlərsə – o zaman qətiyyən cəhənnəm əhli olmazlar.   “Şübhəsiz, (İslama)iman gətirənlər, yəhudilər, …
Bazar ertəsi, 04 Fevral 2019 11:50

Qurani-Kərim, Tövratı və İncili təsdiq edirmi?

Ulul-əzm peyğəmbərləri (ə) və onlara nazil olan kitabları tanıyaq:   1. Həzrət Nuhun (ə) səhifə kitabı.   2. Həzrət İbrahimin (ə) səhifə kitabı.   3. Həzrət Davudun (ə) Zəburu.   …
Page 1 of 10