Nur Səhifəsi
İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Atam nəql edir: “Bədr döyüşünə bir gecə qalmış Xızr peyğəmbəri (ə) yuxuda gördüm və ona dedim: “Mənə elə şey öyrət ki, onunla düşmənə qalib gəlim”. O, …
Bazar ertəsi, 18 Fevral 2019 11:55

Nafilə namazlarının sirri

Abdullah ibni Sənan nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) xidmətində olan zaman ona dedim: Nə üçün Peyğəmbər (s) zöhr namazından əvvəl 8 rükət nafilə və əsr namazından əvvəl 8 rükət nafilə …
Başqa dinin davamçıları o zaman ki, öz peyğəmbərlərinə (ə) iman gətirir, saleh əməllər yerinə yetirir və vacibatlara əməl edirlərsə – o zaman qətiyyən cəhənnəm əhli olmazlar.   “Şübhəsiz, (İslama)iman gətirənlər, yəhudilər, …
Bazar ertəsi, 04 Fevral 2019 11:50

Qurani-Kərim, Tövratı və İncili təsdiq edirmi?

Ulul-əzm peyğəmbərləri (ə) və onlara nazil olan kitabları tanıyaq:   1. Həzrət Nuhun (ə) səhifə kitabı.   2. Həzrət İbrahimin (ə) səhifə kitabı.   3. Həzrət Davudun (ə) Zəburu.   …
Çərşənbə, 02 Yanvar 2019 14:04

Niyə Allah Öz dinini İslam adlandırmışdır?

Qurani-Kərim buyurur: “Şübhəsiz (peyğəmbərlərin gətirdikləri və şəriət şəklində bəşəriyyətə təqdim etdikləri həqiqi) din Allah yanında həmin İslamdır”. (“Ali-İmran” 19).       Bu ayəyə ilk nəzər salan zaman insana elə …
İmam Səccad (ə) buyurur: “Üç şey insanın nicat tapmasına səbəb olar: 1. Dilini insanlar haqqında pis söz danışmaqdan və qeybətdən saxlamaq. 2. Özünü, dünya və axirət üçün faydalı olan işlərlə …
Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Adəm övladının yerinə yetirdiyi bəzi əməllər həmişə şeytanı narahat etmiş, hətta ağlatmışdır da.   1. O zaman ki, Həzrət Adəm (ə) tövbə edir və Allah …
Sədəqə vermək möminin imanının nişanələrindəndir. Sədəqənin vasitəsilə başqa iman sahiblərinə yardım edilər və ümumi rifah təmin olunar. Din alimləri ona görə bu müstəhəb əmələ həmişə üz tutmuş və onu təbliğ …
Qurani-Kərim buyurur: “Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan)öz əmr sahiblərinizə tabe olun”. (“Nisa” 59).   Bu ayə açıq şəkildə buyurur ki, iman əhli Allaha itaət …
“Qəmər” surəsi – Quranın 54-cü surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 55 ayəsi vardır.   Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə ilə bağlı buyurur: “Hər kim “Qəmər” surəsini günün ortasında oxuyarsa – …
Çərşənbə axşamı, 03 Aprel 2018 12:45

“Əsr” surəsi İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur

Əmirəl-mömininin (ə) üstün sifətlərindən biri – Allahın təqdirinə razı olub, səbir etmək olmuşdur. Ümumi şəkildə deyə bilərik ki, İmam Əlinin (ə) üç üstün sifəti olmuşdur:   1. İmanı güclüdür. 2. …
Qurani-Kərim buyurur: “De: «Mənə xəbər verin görüm, əgər sizin (çeşmələrdə, quyularda və çaylarda olan) suyunuz yerə hopsa, (Allahdan başqa) kim sizə axar su gətirə bilər?!»”. (“Mulk” 30).   İmam Baqir (ə) bu ayə haqqında buyurur: …
Bazar ertəsi, 05 Mart 2018 14:03

Təqva əhlinin 3 nişanəsi

İmam Əli (ə) buyurur: “Təqva əhlinin üç nişanəsi vardır: əməldə ixlas, arzuların qısa olması, fürsətlərdən bəhrələnmək”. (Avini) “«Ey Adəm övladları, şübhəsiz sizə ayıb yerlərinizi örtəcək və sizin üçün zinət olacaq …
Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Nə ətrafımda olan insanların çox olması izzətimin artmasına səbəb olar, nə də onların dağılışması mənim qorxuma səbəb olar”. Bu sözləri deyən dahi insan öz şəxsiyyətinin istiqlal və azadlığından …
Qurani-Kərim – Uca Allahın nurani kəlamı olub, insanları doğru yola hidayət etmək üçün nazil olmuşdur. Quranın ayə və surələrini dərk etmək və ondan daha çox bəhrə aparmaq üçün Quran, Məsumlar …
Bazar, 17 Dekabr 2017 11:32

Günahın iyrənc təcəssümü

Mərhum Həsən Ağayi Qumi, mərhum Hacıağa Hüseyn Quminin övladıdır. O, nəql edir: “Gözümü müalicə etmək üçünMəşhədə gəlmişdim. Elə bu zaman tanıdığım Tehran tacirlərindən biri Məşhədə ziyarət üçün gəlmişdi.   Gecə …
 “Bələd” surəsi Quranın 90-cı surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 20 ayəsi vardır. Bu surənin fəziləti barəsində İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim vacib namazlarında “Bələd” surəsini oxuyar, dünyada saleh olmağı …
Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə) bu vəsiyyəti yerinəyetirdi, atam Əli ibn Əbutalib (ə) …
 Allah Təala Quranda buyurur: “Allah göylərin və yerin nurudur (onları nurlandıran, onların əhalisini doğru yola yönəldən və onların işlərini idarə edəndir). Onun nurunun (din və kitabının) məsəli içində çox işıqlı bir çıraq olan çıraqqabı …
Bazar ertəsi, 28 Avqust 2017 12:14

İmam Rzanın (ə) Məmuna salavat cavabı

“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri daim salam (salavat)göndərirlər (Allah ona Öz xüsusi rəhmətini bəxş edir və mələklər onu vəsf və təqdis edirlər). Ey iman gətirənlər, ona salam (salavat)göndərin və tamamilə (onun əmrinə) təslim olun”. (“Əhzab” …
Page 1 of 10