Nur Səhifəsi
 “Bələd” surəsi Quranın 90-cı surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 20 ayəsi vardır. Bu surənin fəziləti barəsində İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim vacib namazlarında “Bələd” surəsini oxuyar, dünyada saleh olmağı …
Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə) bu vəsiyyəti yerinəyetirdi, atam Əli ibn Əbutalib (ə) …
 Allah Təala Quranda buyurur: “Allah göylərin və yerin nurudur (onları nurlandıran, onların əhalisini doğru yola yönəldən və onların işlərini idarə edəndir). Onun nurunun (din və kitabının) məsəli içində çox işıqlı bir çıraq olan çıraqqabı …
Bazar ertəsi, 28 Avqust 2017 12:14

İmam Rzanın (ə) Məmuna salavat cavabı

“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri daim salam (salavat)göndərirlər (Allah ona Öz xüsusi rəhmətini bəxş edir və mələklər onu vəsf və təqdis edirlər). Ey iman gətirənlər, ona salam (salavat)göndərin və tamamilə (onun əmrinə) təslim olun”. (“Əhzab” …
“Bəqərə” surəsi Quranın ikinci surəsi və ən böyük surəsi olaraq, 286 ayəyə malikdir. Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə haqqında buyurur: “Allahın salavatı “Bəqərə” surəsinin qarisinə olsun! Allah yolunda bir il gözətçiliyin …
Fəcr” surəsi Quranın 89-cu surəsidir, Məkkidir (Məkkədə nazil olub) və 30 ayəsi vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: ““Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb namazlarda qiraət edin. Çünki bu surə İmam Hüseynin (ə) …
Çərşənbə, 16 Avqust 2017 13:11

Quranda buyurulan əmr sahibləri kimlərdir?

“Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmr sahiblərinizə tabe olun. Beləliklə, əgər (din və ya dünya işlərindən) bir şey barəsində mübahisəniz olsa, Allaha və axirət gününə …
 Namaz - dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq - çox mühümdür və buna aid çox sayda hədis vardır. (Tebyan) Belə ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər bir insan üçün namazı …
Şənbə, 15 iyul 2017 12:58

Doğru olsa belə, Allaha and içməyin

Allah Təala Quranda buyurur: “Allahı yaxşılıq etməməyiniz, təqvalı olmamağınız və insanların arasını düzəltməməyiniz kimi andlarınıza hədəf etməyin (müxtəlif bəhanələrə görə Ona and içməyin. Və ya: Allahı yaxşılıq edəcəyiniz, təqvalı olacağınız və insanların …
Bazar ertəsi, 03 iyul 2017 13:20

Aşura ziyarətinin abad etdiyi bağ

Ustad Ənsarian nəql edir: “İsti yay günlərinin birində təbliğ üçün əkin məntəqəsindən dəvət almışdım. Məğrib və işa namazlarından əvvəl xütbə deməli idim. Məclis sona çatan zaman yaşı 110 olan bir …
İmam Baqir (ə) buyurur: “Əbu Cəhl və Qureyşdən olan bir dəstə camaat Peyğəmbərin (s) əmisi Əbu Talibin yanına gəlirlər və deyirlər: “Qardaşınız oğlu bizə əziyyət verir və bizim tanrılarımızı narahat …
 İnsanın imtahana çəkilməsi - Uca Allahın mühüm sünnətlərindəndir. Bəşər tarixində müxtəlif formalarda həyata keçmişdir. Bu yolla insanların dini əhkama nə qədər sadiq olduqları müəyyən olmuşdur. İmam Zaman ağanın (ə.f) qeybi …
Şənbə, 29 Aprel 2017 12:36

Quranın xeyməsi sayılan surə

 Quranın surələrindən biri Həzrət Peyğəmbərin (s) buyurduğuna görə “Quranın xeyməsi” hesab olunur və bu surə mübarək ”Bəqərə” surəsidir. Bu surənin başqa adları da vardır, o cümlədən: Seyyidil-Quran, Kürsü, Zəhra. Çünki …
Çərşənbə, 19 Aprel 2017 12:03

Bəzi duaları Allah ürəyimizə salmışdır

Dua - ibadətdir. Duanın həqiqəti – Allah Təalaya diqqət etmək, Ondan rəhmət və inayət istəməkdir. Allah yaxındır və insanların səsini eşidər. Allah insanları Onu səsləməyə dəvət edir. Dua etməyənlərin aqibətindən …
Cümə axşamı, 13 Aprel 2017 12:51

Hicabın fəlsəfəsi. Hicabın növləri

Hicabın lüğətdəki mənası pərdə və örtükdür. Bu kəlmə daha çox pərdə mənasında istifadə olunur. Hicab ona görə pərdəyə nisbət verilmişdir ki, pərdə - örtükdür. Ancaq hər pərdə hicab deyildir. O …
Bazar ertəsi, 10 Aprel 2017 11:15

Təsbihati-ərbəənin sirri və mənası nədir?

İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “Bir neçə yəhudi Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və onların ən alim olanı Həzrətə (s) deyir: “Təsbihati ərbəənin təfsiri nədir?”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala …
O zaman ki, İmam Hadi (ə) Mütəvəkkilin əmri ilə Samirra şəhərinə gətirilir, İmamı (ə) incitmək etmək niyyətilə ona dilənçilərin toplaşdığı yerdə yer verirlər. Bəhanə gətirirlər ki, hələ İmam (ə) üçün …
Məhrum Ayətullah Əli Səadət Pərvər öz axırıncı dərsində şagirdlərinə belə buyurmuşdur: “Ölməyimi mənə göstəriblər. Çox aydın idi. İndinin özündə həmin zamanı xatırlayıram. Gördüm ki, peyğəmbərlər (ə) və İlahi övliyalar cənazə …
Allah Təala ilə aşiqcəsinə rabitə qurmağın yollarından biri zikrdir. Allah Təala Öz bəndələrini bu əmələ dəvət etmiş və buyurmuşdur: “Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin!”. (“Əhzab” 41). Bəs bu ayədə …
Ğaşiyə” surəsi Quranın 88-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 26 ayəsi vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Ğaşiyə” surəsini oxuyar, Allah Qiyamət gününün hesab çəkilməsində ona asanlıq edər”. …
Page 1 of 9