Kitabxana
Bazar ertəsi, 22 Sentyabr 2014 10:27

Əqidə üsullarının təlimi (Misbah Yəzdi) II cild

Tarixin müxtəlif dövr və zamanlarında on minlərlə peyğəmbər göndərilmiş və insanların hidayət və tə’lim-tərbiyəsində özlərinin parlaq rollarını ifa edərək bəşər cəmiyyətinin mə’nəviyyatında çox dərin izlər qoymuşlar. Onların hərəsi müəyyən bir …
Bazar ertəsi, 22 Sentyabr 2014 10:21

Əqidə üsullarının təlimi (Misbah Yəzdi) I cild

Bu kitabın əsas məqsədi dini terminalogiyada “üsuliddin” adlandırılan islami əqidə prinsiplərini bəyan etməkdən ibarətdir. Buna görə də hər şeydən əvvəl “din” kəlməsi və onunla əlaqədar olan digər kəlmələr barədə bir …
Bazar ertəsi, 22 Sentyabr 2014 10:15

Axirət aləminə səyahət (Ayətullah Quçani)

Bazar ertəsi, 22 Sentyabr 2014 10:14

İslamda ailə quruluşu (M.R.Salari-fər)

Çərşənbə, 27 Avqust 2014 10:19

Əbədi həyat (Şəhid M.Mütəhhəri)

İslam dünyagörüşü prinsiplərinin bir hissəsində dinə [İslam dininə] olan etiaqdın əsasını təşkil edən «əbədi həyata və ya axirət dünyasına» olan imandır. Axirət dünyasına iman gətirmək müsəlmançılığın əsas şərtlərindən biridir. Yəni …
Bazar ertəsi, 25 Avqust 2014 11:07

Nəfsin saflaşdırılması (İ.Əmini)

Bazar ertəsi, 25 Avqust 2014 10:50

İslamda günahlar və cəzalar (H.K.Zəncani)

Yеr kürәsindәki bütün insаnlаrın әmәl vә rәftаrlаrını аrаşdırsаq, оnlаr аrаsındа sаnki bir müsаbiqәnin оlduğunu görәcәyik. Bu müsаbiqә rәqаbәt şirinliyi ilә qızışmış, bахmаlı bir sаvаşа çеvrilmişdir. Mә`lum оlduqdа ki, bu müsаbiqә …
Bazar ertəsi, 25 Avqust 2014 10:46

Münacatın əzəməti (Misbah Yəzdi)

Əxlaq alimləri xəstə axtarışında olan həkimlərə bənzəyirlər. Onlar xəstələri müalicə edərkən canlarını belə əsirgəmirlər. Mə`nəvi xəstələrin qəflətdə olması onları narahat edir. Xəstələri müalicə etmək üçün bütün vasitələrə əl atırlar. Bə`zən …
Bazar ertəsi, 25 Avqust 2014 10:44

Miratür-rəşad (Ayətullah Maməqani)

Ey oğul, (Allah taala səni düz yola hidayət etsin, günahlar və xətalardan qorusun) hər şeydən əvvəl sənə “Üsuli-dini” dəqiq öyrənməyin, qəti dəlillərlə öz əqidəni möhkəmləndirməyin, Allahın varlığına, onun peyğəmbərlərinə, vəlilərinə …
Salavat insan ruhuna can verir Salavat insanın (Allaha) yaxınlaşmasına səbəb olur. Salavat insanın Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) və əhli-beytə (əleyhimus-səlam)  yaxınlaşmasına səbəb olur. Salavat namazın kamil olmasına səbəbdir. Salavat …
İnsаn еlә yаrаdılıb ki, hәm bütün yахşı vә bәyәnilmiş хüsusiyyәtlәrә mаlik оlа bilәr, hәm dә pis vә bәyәnilmәyәn хüsusiyyәtlәri özündә güclәndirә bilәr. Dеmәk, bәşәr hаqq yоlundа оlаn әn yахşı insаn …
Bazar ertəsi, 25 Avqust 2014 10:25

İslamda şiəlik (Əllamə Təbatəbai)

islam dünyasının ən görkəmli mütə-fəkkirlərindən biri mərhum Əllamə Təbatəbai Təbrizi öz mə`nalı ömründə bir çox qiymətli əsərlər yazıb-yaratmış, dünyada məşhur olan iste`dadlı alimlər yetişdirmiş və şiə dünyasına əvəzsiz xidmətlər etmişdir. …
Allah-Taalaya edilən həmd və şükür, Onun elçisinə, haqq İmamlara və İslam şəhidlərinin parlaq ruhlarına salamdan sonra xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, əlinizdəki kitab Ayətullah Hüseyn Məzahirinin 19 əxlaq məclisində toplandıqdan sonra …
Cümə axşamı, 21 Avqust 2014 09:17

Gənc ailələr üçün göstərişlər (M.Ə.Sadat)

Hazırda sənaye ölkələrinin böhrana ən çox mə`ruz qalmış ictimai dayağı ailədir. Başqa sözlə, son bir neçə əsrdə düşüncə, əxlaq, mədəniyyətlə bağlı dəyişikliklər daha geniş şəkildə ailə fəzasında müşahidə olunur. Müasir …
Çərşənbə, 20 Avqust 2014 09:11

Kaş valideynlərim biləydi (d-r Li Salk)

İnsanların öz psixoloji sağlamlıqlarına münasibətdə nigarançılıqlarının artması gerçəklikdir. Əksəriyyət mənim bu iddiamı təəccüblə qarşılasa da, Amerikada xəstəxana çarpayılarının yarıdan çoxunu ruhi xəstələr tutur.
Bazar ertəsi, 10 June 2013 19:54

İLAHİ ƏDALƏT

  Yaşadığımız dövr, dini və e’tiqadi baxımdan hamı üçün, xüsusilə gənc nəsil üçün iztirab, böhran və çaşqınlıq əsridir. Dövrü şərait bir sıra problemlər yaratmış, unudulmuş köhnə sualları bir daha ortaya …
Çərşənbə, 10 Aprel 2013 11:57

İSLAM FƏLSƏFƏSİ İLƏ TANIŞLİQ

MƏTLƏB BAQİR
Page 4 of 5