Kitabxana
Çərşənbə axşamı, 09 May 2017 11:45

İslamda Əxlaq 1-(VI FƏSİL)

VI FƏSİL Şəriət hökmlərindən xəbərdar olmaq Saleh bəndə olmaq istəyən şəxs müəyyən bir işə başlamazdan əvvəl onun haqqında məlumat toplayıb öz işini şəriət ölçüləri ilə uyğun şəkildə qurmalıdır. Şəri hökmləri, …
Bazar ertəsi, 08 May 2017 02:13

İslamda Əxlaq 1-(V FƏSİL)

V FƏSİL Məhəbbət və nifrət (Təvəlla və təbərra) Əxlaq elmində şəhvət və qəzəb kimi təbir olunan məhəbbət və nifrət fəzilətləri kəsb edib, rəzilətləri rədd etmək üçün ən əhəmiyyətli düşüncə, xüsusiyyətdir. …
Şənbə, 06 May 2017 11:42

İslamda Əxlaq 1 (IV FƏSİL)

IV FƏSİL Təfəkkür və düşüncə İmam Sadiq(ə) buyurur: "Təfəkkür və düşüncə yaxşılıqların güzgüsü, pisliklərin örtüyü, qəlblərin nurlandırıcısı, xoşbəxtliyin açarı və qəlbin genişliyidir. Təfəkkür vasitəsilə insan qiyamət gününün xeyrindən, öz işinin …
Şənbə, 06 May 2017 00:01

İslamda Əxlaq 1(III FƏSİL)

III FƏSİL Xatırlama İnsan həmişə Allahı xatırlamalı, onu düşünməli, heç vaxt Allah-təalanın qarşısında məsuliyyət və bəndəliyini unutmamalıdır, çünki hər kim Allahı unutsa, nəticədə özünü unutmuş olar. Belələri özünə yad olub …
Cümə, 05 May 2017 13:20

İslamda Əxlaq 1(II FƏSİL)

II FƏSİL Qəflətdən ayılmaq və məsuliyyət daşımaq Allaha tərəf gedən şəxs üçün ikinci addım qəflətdən ayılıb, məsuliyyət daşımaqdır. İnsan bu böyük dünyaya əbəs yerə gəlməmişdir. "Qurani-Kərim”də buyurulur: "Yoxsa sizi əbəs …
Cümə, 05 May 2017 08:16

İslamda Əxlaq 1 (I FƏSİL)

I FƏSİL Özünü və Allahı dərketmə (Mərifəti-nəfs) Əxlaq alimləri nəfsin islahını və insan xoşbəxtliyini bu elmin son nailiyyəti hesab edirlər. Buna yetişmək üçün də yalnız bir yol vardır - özünüdərketmə. …
Cümə axşamı, 04 May 2017 02:15

İslamda Əxlaq 1(Giriş)

Giriş "İnsan özünü necə islah etməli?” sualına cavab vermək üçün bir neçə məsələyə diqqət yetirmək lazımdır: 1.Bədənin sağlam və gümrah olması üçün idman zəruri olduğu kimi, özünüislahetmədə də nəfslə mübarizə …
Nəfsani qüvvələrin tarazlaşdırılması Bu bəhsə qədər insan bədənində heç bir üzvün səbəbsiz yaranmadığı kimi, insan ruhunda və canında da hər bir qüvvənin həyatda rolu olduğu aydınlaşdı. Əgər bu qüvvələr daim …
Çərşənbə axşamı, 02 May 2017 13:11

İslamda Əxlaq 1

Müqəddimə Şübhəsiz, bütün insanlar xoşbəxtliyi sevir və arzulayırlar. Bu böyük səadətə nail olmaq üçün nəfsin saflaşdırılıb tərbiyələndirilməsi, yəni rəzil əxlaqi sifətləri uzaqlaşdırıb, bəyənilmiş keyfiyyətləri özündə yaratmaq gözəl bir xüsusiyyətdir. Allahın …
Bazar ertəsi, 18 May 2015 11:39

Qeyb dövrünün tarixi (Pir Seyyid Ağayi)

Çərşənbə axşamı, 21 Aprel 2015 02:30

İLAHİ NƏSİHƏTLƏR

Bəşəriyyətin ən ali məqsədi Allah-təalaya yaxın məqama çatmaqdır. Məbudla minacat ləzzətinin dadılması, insanın öz Rəbbinin pıçıltısını dinləməsi bu yaxınlaşmanın təsirlərindəndir. Bu mərhələ insan kamilliyinin son mərtəbəsidir. İnsan yalnız özünü tərbiyələndirmək, …
Şənbə, 18 Aprel 2015 10:18

ƏN YAXŞI NAMAZ

Heyfdir ki, insan səfalı cənnətin yanında bir ömür yaşasın, amma ona baş çəkməsin, əzizlərini ona sövq etməsin. İlahi vəhy böyük Peyğəmbərə (ə) belə fərman verdi: “Əhlinə (ailənə və ümmətinə) namaz …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:17

Vəhy və Quran (Əllamə Təbatəbai)

Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) peyğәmbәrliyini tәsdiqlәyәn sәnәd vә sәmavi kitab olan Qurani-kәrim dini tәlimlәrin vә İslam hәqiqәtlәrinin qaynağıdır. Allah kәlamı оlаn Qurani-kәrim әzәmәtli, ülvi bir mәqamdan Peyğәmbәrә (s) nazil olan vә …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:15

Nur təfsiri (M.Qiraəti) VIII cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:13

Nur təfsiri (M.Qiraəti) VII cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:11

Nur təfsiri (M.Qiraəti) VI cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:10

Nur təfsiri (M.Qiraəti) V cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:09

Nur təfsiri (M.Qiraəti) IV cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:07

Nur təfsiri (M.Qiraəti) III cild

Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:06

Nur təfsiri (M.Qiraəti) II cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Page 2 of 4