Kitabxana
«Quran» baxımından yalan «Qurani-Məcid»də yalan və hiylə Allaha şərikqoşma sırasında vurğulanmışdır: "... Murdar bütlərdən qaçın, yalan sözlərdən də çəkinin.” («Həcc» - 30). Yalançının imanı yoxdur «Qurani-Məcid»də yalançılar mömin hesab olunmur. …
Özündəki eyibləri tapıb paklaşdırmaq və başqasından eyib tutmaq Mömin və gözəl əxlaqlı insanın xüsusiyyətlərindən biri də özündəki eyibləri tapıb paklaşdırmaqdır. Hamı bilir ki, başqasından eyib tutmaq pis və rəzil sifətlərdəndir, …
Qeybətin kəffarəsi (cəriməsi) Kəffarə günahın təsirini itirib Allah-təalanın bağışlamaq və əfv etmək şəraitini yaradan əmələ deyilir. Təbii ki, hər bir günahın özünəməxsus kəffarəsi vardır. Qeybət elə günahlardandır ki, iki mənfi …
Çərşənbə axşamı, 30 May 2017 10:26

İslamda Əxlaq 1(«Quran» baxımından özünütərif )

«Quran» baxımından özünütərif Qurani-Kərim”də belə göstəriş verilir ki, insan heç vaxt özünü tərifləyib başqalarını pisləməməlidir, çünki heç kimin başqasının daxilindən xəbəri yoxdur: "Özünüzü təmizə çıxartmayın. O, Allahdan qorxub, pis əməllərdən …
Rəvayətlər və bədgümanlığın ziyanları Bəhsimizin bu bölməsində bədgümanlığın ictimai, fərdi və mənəvi baxımdan nə qədər təhlükəli olması haqda məlumat verən hədisləri qeyd edirik. Çünki bu təhlükə və zərərləri bilməklə ola …
Qeybətə qulaq asmağın haramlığı Qeybət etmək kimi qeybətə qulaq asmaq da haram və günahdır. Bu məsələdə fiqh, əxlaq alimləri arasında heç bir fikir ayrılığı yoxdur. «Cəvahir» adlı kitabın müəllifi Şeyx …
Dilin məsuliyyətləri Əxlaq alimləri bu əqidədədirlər ki, dili islah etmək çox çətindir. Əlləri dinc qoyub başqasının üzünə sillə vurmaqdan, ayaqları nalayiq yerə getməkdən çəkindirmək mümkün olduğu halda, dilə sahib durub, …
Cümə, 12 May 2017 15:49

İslamda Əxlaq 1- (Dil günahları)

Dil günahları Ən mühüm və əsas bəhslərdən biri də dil günahları, ondan törəyən bəlalardır. Dil ünsiyyət vasitəsi kimi faydalı və dəyərli olsa da, ondan baş verən günahlar da ziyanverici və …
Cümə axşamı, 11 May 2017 08:48

İslamda Əxlaq 1(VIII FƏSİL)

VIII FƏSİL Haram əməllərdən çəkinmək (Günahlardan uzaqlaşmaq) İlkin mərhələdə atılan addımlardan səkkizincisi haram əməlləri tərk etməkdir, yəni bədən tərbiyəsində bir qisim iş və yeməklərdən çəkinmək zəruri olduğu kimi, nəfsin saflaşdırılmasında …
Çərşənbə, 10 May 2017 01:27

İslamda Əxlaq 1-(VII FƏSİL)

VII FƏSİL Sədaqətli yoldaş seçib, günahkar (pis) adamlardan uzaqlaşmaq. Hər hansı bir səfərdə vəfalı və sədaqətli yoldaşın çətinlikləri həll etməkdə mühüm rolu olduğu kimi, mənəviyyatı saflaşdırmaqda da yaxşı yoldaş böyük …
Çərşənbə axşamı, 09 May 2017 11:45

İslamda Əxlaq 1-(VI FƏSİL)

VI FƏSİL Şəriət hökmlərindən xəbərdar olmaq Saleh bəndə olmaq istəyən şəxs müəyyən bir işə başlamazdan əvvəl onun haqqında məlumat toplayıb öz işini şəriət ölçüləri ilə uyğun şəkildə qurmalıdır. Şəri hökmləri, …
Bazar ertəsi, 08 May 2017 02:13

İslamda Əxlaq 1-(V FƏSİL)

V FƏSİL Məhəbbət və nifrət (Təvəlla və təbərra) Əxlaq elmində şəhvət və qəzəb kimi təbir olunan məhəbbət və nifrət fəzilətləri kəsb edib, rəzilətləri rədd etmək üçün ən əhəmiyyətli düşüncə, xüsusiyyətdir. …
Şənbə, 06 May 2017 11:42

İslamda Əxlaq 1 (IV FƏSİL)

IV FƏSİL Təfəkkür və düşüncə İmam Sadiq(ə) buyurur: "Təfəkkür və düşüncə yaxşılıqların güzgüsü, pisliklərin örtüyü, qəlblərin nurlandırıcısı, xoşbəxtliyin açarı və qəlbin genişliyidir. Təfəkkür vasitəsilə insan qiyamət gününün xeyrindən, öz işinin …
Şənbə, 06 May 2017 00:01

İslamda Əxlaq 1(III FƏSİL)

III FƏSİL Xatırlama İnsan həmişə Allahı xatırlamalı, onu düşünməli, heç vaxt Allah-təalanın qarşısında məsuliyyət və bəndəliyini unutmamalıdır, çünki hər kim Allahı unutsa, nəticədə özünü unutmuş olar. Belələri özünə yad olub …
Cümə, 05 May 2017 13:20

İslamda Əxlaq 1(II FƏSİL)

II FƏSİL Qəflətdən ayılmaq və məsuliyyət daşımaq Allaha tərəf gedən şəxs üçün ikinci addım qəflətdən ayılıb, məsuliyyət daşımaqdır. İnsan bu böyük dünyaya əbəs yerə gəlməmişdir. "Qurani-Kərim”də buyurulur: "Yoxsa sizi əbəs …
Cümə, 05 May 2017 08:16

İslamda Əxlaq 1 (I FƏSİL)

I FƏSİL Özünü və Allahı dərketmə (Mərifəti-nəfs) Əxlaq alimləri nəfsin islahını və insan xoşbəxtliyini bu elmin son nailiyyəti hesab edirlər. Buna yetişmək üçün də yalnız bir yol vardır - özünüdərketmə. …
Cümə axşamı, 04 May 2017 02:15

İslamda Əxlaq 1(Giriş)

Giriş "İnsan özünü necə islah etməli?” sualına cavab vermək üçün bir neçə məsələyə diqqət yetirmək lazımdır: 1.Bədənin sağlam və gümrah olması üçün idman zəruri olduğu kimi, özünüislahetmədə də nəfslə mübarizə …
Nəfsani qüvvələrin tarazlaşdırılması Bu bəhsə qədər insan bədənində heç bir üzvün səbəbsiz yaranmadığı kimi, insan ruhunda və canında da hər bir qüvvənin həyatda rolu olduğu aydınlaşdı. Əgər bu qüvvələr daim …
Çərşənbə axşamı, 02 May 2017 13:11

İslamda Əxlaq 1

Müqəddimə Şübhəsiz, bütün insanlar xoşbəxtliyi sevir və arzulayırlar. Bu böyük səadətə nail olmaq üçün nəfsin saflaşdırılıb tərbiyələndirilməsi, yəni rəzil əxlaqi sifətləri uzaqlaşdırıb, bəyənilmiş keyfiyyətləri özündə yaratmaq gözəl bir xüsusiyyətdir. Allahın …
Bazar ertəsi, 18 May 2015 11:39

Qeyb dövrünün tarixi (Pir Seyyid Ağayi)

Page 2 of 5