Çərşənbə axşamı, 17 Oktyabr 2017 13:05

İslamda Əxlaq 2 («Qurani Məcid»dən nümunələr)

İslamda Əxlaq 2 («Qurani Məcid»dən nümunələr)
«Qurani Məcid»dən nümunələr.
Bəni-İsrail barədə ayələr:
"Qurani-Kərim”də bəni İsrail barədə buyurulur:
"(Ey İsrail oğulları! Yadınıza gətirin o vaxtı ki) Firon əhli sizə (babalarınıza) ən ağır işgəncələr verdikləri, oğlan uşaqlarınızı (kəniz etmək məqsədilə) sağ buraxdıqları zaman Biz sizi onların əlindən xilas etdik. Bunda (sizdən ötrü) Rəbbiniz tərəfindən böyük bir imtahan var idi.”(«Bəqərə»-49).
"(Yadınıza salın ki) Biz sizdən ötrü dənizi yarıb sizə nicat verdik və Fironun adamlarını siz baxa-baxa suda qərq etdik.”(«Bəqərə»-50).
"(Bir daha) xatirinizə gətirin ki, Biz Musaya (Tur dağında vəhy üçün) qırx gecəlik vədə vermişdik. (O, Tur dağına gedəndən) sonra siz buzovu özünüzə (tanrı) qəbul etdiniz və (bu hərəkətlərinizlə-Allahdan başqasına ibadət etməklə-) zalim oldunuz (özünüzə zülm etdiniz). («Bəqərə»-51).
" "Allah kasıbdır, biz isə dövlətliyik!”-deyənlərin sözlərini Allah, əlbəttə, eşitdi. (Ya Mühəmməd!) Biz onların dediklərini və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərini (mələklər vasitəsilə əməl dəftərlərinə) yazacaq və (qiyamət günü) onlara: "Atəşin əzabını dadın!”-deyəcəyik.”(«Ali-İmran»-181).
"Allah (Tövratda) bizə odun yandıracağı bir qurbanı gətirməyincə heç bir peyğəmbərə inanmayaq!”-deyənlərə belə cavab ver!: "Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər açıq-aşkar möcüzələrlə və dediyinizlə gəlmişdilər. Əgər sözünüz doğrudursa, bəs nə üçün onları öldürdünüz?”(«Ali-İmran»-183).
 
 

Ardını yüklə

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə