Kitabxana
Üç yol: Ehtiyat, ictihad, təqlid  (böyük rəhbərin internet portal saytına istinadən ) Sual 1: Təqlid məsələsi sırf əqli məsələdir, yoxsa onun şəri dəlilləri də vardır? Cavab: Təqlidin şəri dəlilləri vardır. …
Bazar ertəsi, 07 Oktyabr 2019 13:51

İslamda Əxlaq 2 (Zarafatın mənfi cəhətləri)

Keçən bəhsdə zarafatın da müsbət cəhətləri bir qədər aydınlaşdırıldı. İndi isə onun mənfi təsirlərini bəyan edən hədisləri burada qeyd edirik. Zarafat insanın şəxsiyyətini hörmətdən salır: Peyğəmbər(s) Əmirəl-möminin(ə)-ə buyurdu: «Ya Əli! …
Hədislərdə də qohumlarla əlaqəni kəsmək tənqid olunur və pislənir. Sileyi-rəhimi tərk etmək Allaha şərik qoşmaqla bir sıradadır: "Bir nəfər həzrəti-Mühəmməd (s)-dən soruşdu: -Allah dərgahında ən pis əməl hansıdır? Buyurdu: -Allaha …
Çərşənbə axşamı, 28 Avqust 2018 09:39

İslamda Əxlaq 2 (Gözəl rəftar və xoş davranış)

Əvvəlki bəhslərdə nəfsi saflaşdırmada böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən birinin də insanlarla xoş davranış olduğunu qeyd etdik. Bu məsələyə İslam əxlaqında xüsusi yer verilmişdir. Gözəl rəftar barədə Peyğəmbər(s) buyurur: «Sizlərdən …
Allaha təvəkkül İmanı möhkəmləndirməyin ən başlıca yolu təvəkküldür. Təvəkküllə bağlı «Qurani Kərim»də və Məsumların(ə) hədislərində elə dəyərli məsələlər vardır ki, biz yalnız onlardan bəzisini burada qeyd edirik. «Quran»da təvəkkül. «Qurani …
İnsanlar arasında sülh yaratmaq «Qurani-Kərim» və məsumların daha çox əhəmiyyət verdiyi əxlaqi məsələlərdən biri də insanlar arasında sülh və mehribançılıq yaratmaqdır. * «Quran» və insanlar arasında sülh «Qurani-Məcid»də buyurulur: «Həqiqətən, …
İslam əxlaqında ən incə məsələlərdən biri də xalqa, xüsusilə mömin və saleh bəndələrə xidmət edib, arxa durmaqdır. İslami təlimlər və övliyaların həyat tərzindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, vacib əməlləri …
Fürsət və imkan ciddi diqqət yetirilməli vacib məsələlərindəndir. Həyatda hər bir şəxs üçün elə bir fürsət və imkanlar ələ düşür ki, bunlar bir daha geri qayıtmır. Həzrəti-Əli(ə) buyurur: «Fürsət bulud …
XV FƏSİL Nizam-intizam və vaxt bölgüsü İşin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər işə müəyyən edilmiş bir vaxt təyin olunmazsa, ntizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız …
İlkin mərhələlərdən biri də riyazət və nəfslə cihaddır. (Riyazət) zahidlik dedikdə məqsədimiz tərkidünyalıq, hindular kimi özünə qapılma, kilsə keşişləri, sufilər, dərvişlər deyildir. Əksinə, burada vacib əməlləri əda, haram buyurulmuşları tərgitmə, …
Çərşənbə axşamı, 31 Oktyabr 2017 13:35

İslamda Əxlaq 2 (Diqqətəlayiq məsələ)

Müxləs feli sifət olub "saflaşdırılmış” mənasını ifadə edir. Allah-təala bu iki peyğəmbəri (Musa və Yüsif) vəsf edərkən onları "müxləs” adlandırır. "Müxləs” sözü ilə "müxlis” sözü arasında böyük fərq vardır. «Müxlis» …
Çərşənbə axşamı, 17 Oktyabr 2017 13:05

İslamda Əxlaq 2 («Qurani Məcid»dən nümunələr)

«Qurani Məcid»dən nümunələr. Bəni-İsrail barədə ayələr: "Qurani-Kərim”də bəni İsrail barədə buyurulur: "(Ey İsrail oğulları! Yadınıza gətirin o vaxtı ki) Firon əhli sizə (babalarınıza) ən ağır işgəncələr verdikləri, oğlan uşaqlarınızı (kəniz …
XIII FƏSİL Niyyət, ixlas və şirk, riya və nifaqdan çəkinmə Niyyət - əməlin əsası Mənəviyyatın, nəfsani fəzilətlərin və ali insani dəyərlərin özülünün islah olunması və möhkəmləndirilməsi islam əxlaqının əsasıdır. Ona …
Bazar ertəsi, 21 Avqust 2017 10:25

İslamda Əxlaq 2 (Mühasibə rəvayətlərdə)

Mühasibə rəvayətlərdə Hədislərdə də mühasibəyə çox əhəmiyyət vermişlər. Peyğəmbər(s) öz vəsiyyətlərindən birində Əbuzər Ğəffariyə buyurur: "Ey Əbuzər! Səndən sorğu-sual olunmamış özünlə hesablaş, çünki bu, qiyamətdə çəkiləcək sorğu-sualı daha asan edər. …
XII FƏSİL Mürabitə, müraqibə, mühasibə və müaqibə Mürabitə Mürabitə Allah yolçusunun qət edəcəyi ən əsas yoldur. Bu yolu keçmədən heç bir kəs təkamülə yetişə bilməz. Mürabitə leksik mənaca "bir-birinə birləşmə" …
Çərşənbə axşamı, 15 Avqust 2017 23:29

İslamda Əxlaq 1 (Bir neçə faydalı məsələ)

XI FƏSİL Bir neçə faydalı məsələ a) Müstəhəb əməllərə və nafilə namazlarına üstünlük verib davamlı surətdə əməl etməyin üç əsas təsiri vardır: 1) İnsanın günahlarını təmizləyir, belə ki Allah-təala bu …
X FƏSİL Vacib əməllərin yerinə yetirilməsi Əxlaqi dəyərlərin yetişdirilməsində rol oynayan ən mühüm mətləblərdən biri də vacib əməllərə yüksək əhəmiyyət verib onları layiqincə yerinə yetirməkdir. Xüsusən namaz, oruc, zəkat, həcc, …
Çərşənbə axşamı, 08 Avqust 2017 11:26

İslamda Əxlaq 1(Tövbə və istiğfar)

IX FƏSİL Tövbə və istiğfar Başlanğıc mərhələlərindən biri də tövbə və istiğfardır. İnsan qəflət, nadanlıq, heyvani və nəfsani qüvvələrin coşub-daşması nəticəsində günaha batarsa, gecikmədən Allahın mərhəmətinə sığınıb ondan bağışlanmasını istəsin. …
Şənbə, 15 iyul 2017 12:41

İslamda Əxlaq 1(İstehza və rişxənd)

İstehza və rişxənd Haram buyurulmuş əməllərdən biri də (həm də qeybət amillərindən olduğuna görə) istehza və rişxənddir. Bu amilin özünün başqa səbəblərdən qaynaqlandığına baxmayaraq, öz yerində araşdırılmalı bir məsələdir. Lakin …
Page 1 of 5