Kitabxana
XIII FƏSİL Niyyət, ixlas və şirk, riya və nifaqdan çəkinmə Niyyət - əməlin əsası Mənəviyyatın, nəfsani fəzilətlərin və ali insani dəyərlərin özülünün islah olunması və möhkəmləndirilməsi islam əxlaqının əsasıdır. Ona …
Bazar ertəsi, 21 Avqust 2017 10:25

İslamda Əxlaq 2 (Mühasibə rəvayətlərdə)

Mühasibə rəvayətlərdə Hədislərdə də mühasibəyə çox əhəmiyyət vermişlər. Peyğəmbər(s) öz vəsiyyətlərindən birində Əbuzər Ğəffariyə buyurur: "Ey Əbuzər! Səndən sorğu-sual olunmamış özünlə hesablaş, çünki bu, qiyamətdə çəkiləcək sorğu-sualı daha asan edər. …
XII FƏSİL Mürabitə, müraqibə, mühasibə və müaqibə Mürabitə Mürabitə Allah yolçusunun qət edəcəyi ən əsas yoldur. Bu yolu keçmədən heç bir kəs təkamülə yetişə bilməz. Mürabitə leksik mənaca "bir-birinə birləşmə" …
Çərşənbə axşamı, 15 Avqust 2017 23:29

İslamda Əxlaq 1 (Bir neçə faydalı məsələ)

XI FƏSİL Bir neçə faydalı məsələ a) Müstəhəb əməllərə və nafilə namazlarına üstünlük verib davamlı surətdə əməl etməyin üç əsas təsiri vardır: 1) İnsanın günahlarını təmizləyir, belə ki Allah-təala bu …
X FƏSİL Vacib əməllərin yerinə yetirilməsi Əxlaqi dəyərlərin yetişdirilməsində rol oynayan ən mühüm mətləblərdən biri də vacib əməllərə yüksək əhəmiyyət verib onları layiqincə yerinə yetirməkdir. Xüsusən namaz, oruc, zəkat, həcc, …
Çərşənbə axşamı, 08 Avqust 2017 11:26

İslamda Əxlaq 1(Tövbə və istiğfar)

IX FƏSİL Tövbə və istiğfar Başlanğıc mərhələlərindən biri də tövbə və istiğfardır. İnsan qəflət, nadanlıq, heyvani və nəfsani qüvvələrin coşub-daşması nəticəsində günaha batarsa, gecikmədən Allahın mərhəmətinə sığınıb ondan bağışlanmasını istəsin. …
Şənbə, 15 iyul 2017 12:41

İslamda Əxlaq 1(İstehza və rişxənd)

İstehza və rişxənd Haram buyurulmuş əməllərdən biri də (həm də qeybət amillərindən olduğuna görə) istehza və rişxənddir. Bu amilin özünün başqa səbəblərdən qaynaqlandığına baxmayaraq, öz yerində araşdırılmalı bir məsələdir. Lakin …
2.İnsanlar arasında sülh yaratmaq («Məcməül-bəyan»: Beyrut çapı: IX c. / səh-135.) Müstəsna hallardan biri də insanlar arasında sülh yaratmaqdır, yəni insan kin-küdurəti aradan qaldırmaq və mehribanlıq yaratmaq üçün yalan danışıb …
«Quran» baxımından yalan «Qurani-Məcid»də yalan və hiylə Allaha şərikqoşma sırasında vurğulanmışdır: "... Murdar bütlərdən qaçın, yalan sözlərdən də çəkinin.” («Həcc» - 30). Yalançının imanı yoxdur «Qurani-Məcid»də yalançılar mömin hesab olunmur. …
Özündəki eyibləri tapıb paklaşdırmaq və başqasından eyib tutmaq Mömin və gözəl əxlaqlı insanın xüsusiyyətlərindən biri də özündəki eyibləri tapıb paklaşdırmaqdır. Hamı bilir ki, başqasından eyib tutmaq pis və rəzil sifətlərdəndir, …
Qeybətin kəffarəsi (cəriməsi) Kəffarə günahın təsirini itirib Allah-təalanın bağışlamaq və əfv etmək şəraitini yaradan əmələ deyilir. Təbii ki, hər bir günahın özünəməxsus kəffarəsi vardır. Qeybət elə günahlardandır ki, iki mənfi …
Çərşənbə axşamı, 30 May 2017 10:26

İslamda Əxlaq 1(«Quran» baxımından özünütərif )

«Quran» baxımından özünütərif Qurani-Kərim”də belə göstəriş verilir ki, insan heç vaxt özünü tərifləyib başqalarını pisləməməlidir, çünki heç kimin başqasının daxilindən xəbəri yoxdur: "Özünüzü təmizə çıxartmayın. O, Allahdan qorxub, pis əməllərdən …
Rəvayətlər və bədgümanlığın ziyanları Bəhsimizin bu bölməsində bədgümanlığın ictimai, fərdi və mənəvi baxımdan nə qədər təhlükəli olması haqda məlumat verən hədisləri qeyd edirik. Çünki bu təhlükə və zərərləri bilməklə ola …
Qeybətə qulaq asmağın haramlığı Qeybət etmək kimi qeybətə qulaq asmaq da haram və günahdır. Bu məsələdə fiqh, əxlaq alimləri arasında heç bir fikir ayrılığı yoxdur. «Cəvahir» adlı kitabın müəllifi Şeyx …
Dilin məsuliyyətləri Əxlaq alimləri bu əqidədədirlər ki, dili islah etmək çox çətindir. Əlləri dinc qoyub başqasının üzünə sillə vurmaqdan, ayaqları nalayiq yerə getməkdən çəkindirmək mümkün olduğu halda, dilə sahib durub, …
Cümə, 12 May 2017 15:49

İslamda Əxlaq 1- (Dil günahları)

Dil günahları Ən mühüm və əsas bəhslərdən biri də dil günahları, ondan törəyən bəlalardır. Dil ünsiyyət vasitəsi kimi faydalı və dəyərli olsa da, ondan baş verən günahlar da ziyanverici və …
Cümə axşamı, 11 May 2017 08:48

İslamda Əxlaq 1(VIII FƏSİL)

VIII FƏSİL Haram əməllərdən çəkinmək (Günahlardan uzaqlaşmaq) İlkin mərhələdə atılan addımlardan səkkizincisi haram əməlləri tərk etməkdir, yəni bədən tərbiyəsində bir qisim iş və yeməklərdən çəkinmək zəruri olduğu kimi, nəfsin saflaşdırılmasında …
Çərşənbə, 10 May 2017 01:27

İslamda Əxlaq 1-(VII FƏSİL)

VII FƏSİL Sədaqətli yoldaş seçib, günahkar (pis) adamlardan uzaqlaşmaq. Hər hansı bir səfərdə vəfalı və sədaqətli yoldaşın çətinlikləri həll etməkdə mühüm rolu olduğu kimi, mənəviyyatı saflaşdırmaqda da yaxşı yoldaş böyük …
Çərşənbə axşamı, 09 May 2017 11:45

İslamda Əxlaq 1-(VI FƏSİL)

VI FƏSİL Şəriət hökmlərindən xəbərdar olmaq Saleh bəndə olmaq istəyən şəxs müəyyən bir işə başlamazdan əvvəl onun haqqında məlumat toplayıb öz işini şəriət ölçüləri ilə uyğun şəkildə qurmalıdır. Şəri hökmləri, …
Bazar ertəsi, 08 May 2017 02:13

İslamda Əxlaq 1-(V FƏSİL)

V FƏSİL Məhəbbət və nifrət (Təvəlla və təbərra) Əxlaq elmində şəhvət və qəzəb kimi təbir olunan məhəbbət və nifrət fəzilətləri kəsb edib, rəzilətləri rədd etmək üçün ən əhəmiyyətli düşüncə, xüsusiyyətdir. …
Page 1 of 4

Image result for ‫ماه محرم متحرک‬‎