İslami
Cümə axşamı, 21 Yanvar 2016 12:40

Şeytani vəsvəsələrlə mübarizə yolları

Əxlaq müəllimlərindən olan Şeyx Əbdulqaim Şuştəri buyurur: “O zaman ki, şeytan sizi vəsvəsə edər və nəfsinizə qalib gələ bilmirsiniz, 7 dəfə deyin: "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil-aliyyil-azim" Bu zikri …
Şənbə, 09 Yanvar 2016 12:08

Allahın haram buyurduğunda şəfa olmaz

İslam dinindən əvvəl insanlar arasında olan qəbahətli adətlərdən biri də şərab içmək və məst olmaq idi. Çox təəssüf ki, bu pis adət müasir dövrdə də özünü bariz şəkildə göstərir. Mübarək …
Hədid” surəsi Mədinədə nazil olmuşdur, Quranın 57-ci surəsidir, 29 ayəsi vardır. (Tebyan) Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Hədid” surəsini oxuyar, o kəslərdəndir ki, Allah və Rəsuluna (s) iman gətirmişdir”. Həzrət …
Cümə axşamı, 17 Dekabr 2015 11:25

Allaha necə şükür edək?

Allaha şükür etmək sadə bir mövzu deyildir və onun dərəcələri vardır. 1. Allahın zahiri və batini nemətlərinə diqqət edib onun haqqında təfəkkür etmək. 2. Dünya işlərində özündən alçaqda olanlara və …
Şeyx Abbas Qumi müəllimi olan Axund Molla Muhəmməd Sadiq İraqidən nəql edir ki, çox çətinliklər çəkmiş və maddi vəziyyəti pərişan idi. Heç cür həyatındakı düyünləri aça bilmirdi. Bir gecə bir …
Cümə, 27 Noyabr 2015 13:55

Nəfsi tərbiyə etməyin 3 mərhələsi

Hər birimizin nəfsimizlə mübarizə etməyə və cihad etməyə ehtiyacımız vardır. Əgər nəfsimizi tərbiyə etməsək, kamala çata bilmərik. Nəfsimizi tərbiyə etməyin mərhələləri vardır ki, onlara işarə edək:   1. Nəfs və …
Allah Təala buyurur ki, sizə kiçik bir atom qədər belə, hesab-kitabınızda zülm olunmayacaqdır və əgər xeyir işlər görsəniz, Allah onun qarşısında sizə böyük mükafat verəcəkdir. (Tebyan) Zirək insanlar həmişə o …
“(Bu,) əlinizdən çıxan şey üçün təəssüflənməməyiniz və sizə verilən şey üçün (yersiz) sevinməməyiniz üçün(dür)! Allah heç bir öyünən təkəbbürlünü sevmir”. (“Hədid” 23). Allahın ən sevimli bəndələri, onlara nemət çatan zaman …
Həqiqətdə çoxumuz əsl namaz qılmırıq, namaza bənzər bir əməli yerinə yetirik. Adətən namazın son salamını verən zaman özümüzə gəlir və dərk edirik ki, sən demə, namaz qılırmışıq... (Tebyan) Quran buyurur: “Bu …
 Hədilsərdə oxuyuruq ki: “Hər bir şeyin qəlbi vardır və Quranın qəlbi isə “Yasin” surəsidir”. Bu hədisin mənası budur ki, əgər insan İlahi nemətlərdən o cümlədən, qulaq, göz və sairdən bəhərlənirsə, …
Evlilik - insanın ruhi ehtiyacını təmin edər və insan da bu ehtiyacın təmin olunmasına görə hüzur içində yaşayar. “Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz …
 İslam dininin böyük alimlərindən olan Ayətullah Qazinin nəfsimizi islah etməklə bağlı 3 tövsiyəsi vardır. Bu böyük əxlaq müəllimi mənəviyyatın ali məqamına çatmaq üçün şagirdlərinə həmişə dəyərli məsləhətlər verərdi. Bu tövsiyələrdən …
İmam Əli (ə) buyurur: “Ölülərinizin öləndən sonra gördüklərini siz görsəydiniz, səbirsizlik edərdiniz, dəhşət və iztirab sizə hakim olardı”. (Tebyan) Yəqin ki, bir çoxlarınız dünyasını dəyişmiş insanı dəfn edən zaman qəbiristanlığa getmisiniz. …
Bazar ertəsi, 13 iyul 2015 13:48

İmanlı yuxu, yüngül namazdan yaxşıdır

İmam Əli (ə) eşidir ki, xəvaricdən olan bir nəfər gecə namazı qılır və gecə Quran tilavət edir. Həzrət (ə) buyurur: “Yəqin və imanla bir yerdə olan yuxu, yüngül namazdan daha yaxşıdır”. …
Oruc - elə bir əməldir ki, bütün İlahi dinlərdə vacib sayılmışdır. Belə ki, Tövrat və İncil kitabında da orucun vacib edilməsinə aid ayələr vardır. Həzrət Musa (ə) 40 gün oruc …
Çərşənbə, 17 June 2015 11:06

Nə edək ki, zikrlərimiz təsir qoysun?

Əxlaq və ürfanın mühüm bəhslərindən biri - zikr mövzusudur. Zikrin mərtəbələri vardır ki, onun ən ali mərtəbəsi ürək zikridir. Bunun üçün dil zikrindən başlamaq lazımdır. Ayətullah Behcət deyir: “Çalışın ki, öz istəyinizlə …
 İslam dini hər bir müsəlman üçün dəqiq və kamil həyatın reseptini vermişdir. İslam dininin nəzərinə görə dünya - əməllərin əkildiyi yerdir ki, axirətdə onun meyvəsini yeyəcəkdir. Ona görə də müsəlman …
 O zaman ki, müxtəlif elm sahələri haqqında sahibnəzərlik edən insanı görürük, onu müdrik insan adlandırırıq. Bəs həqiqətən müdrik insan kimlərdirlər? Hikmət nə deməkdir? (Tebyan) Quran dilində hikmət dedikdə insanın fitrəti …
Bir gün Əmirəl-möminin (ə) böyük bir insan kütləsi qarşısında çıxış edirdi. İnsanlara xitab edərək buyurdu: “Ey insanlar! Sizin aranızdan köçməzdən əvvəl və məni əldən verməzdən əvvəl nə istəyirsinizsə, soruşun”. İnsanların …
Bazar, 31 May 2015 11:23

114. Nas surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►114. Nas surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altı ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram insanların Rəbbinə (yaradılış mərhələsinin əvvəlindən tərbiyə …