İslami
“(Bu,) əlinizdən çıxan şey üçün təəssüflənməməyiniz və sizə verilən şey üçün (yersiz) sevinməməyiniz üçün(dür)! Allah heç bir öyünən təkəbbürlünü sevmir”. (“Hədid” 23). Allahın ən sevimli bəndələri, onlara nemət çatan zaman …
Həqiqətdə çoxumuz əsl namaz qılmırıq, namaza bənzər bir əməli yerinə yetirik. Adətən namazın son salamını verən zaman özümüzə gəlir və dərk edirik ki, sən demə, namaz qılırmışıq... (Tebyan) Quran buyurur: “Bu …
 Hədilsərdə oxuyuruq ki: “Hər bir şeyin qəlbi vardır və Quranın qəlbi isə “Yasin” surəsidir”. Bu hədisin mənası budur ki, əgər insan İlahi nemətlərdən o cümlədən, qulaq, göz və sairdən bəhərlənirsə, …
Evlilik - insanın ruhi ehtiyacını təmin edər və insan da bu ehtiyacın təmin olunmasına görə hüzur içində yaşayar. “Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz …
 İslam dininin böyük alimlərindən olan Ayətullah Qazinin nəfsimizi islah etməklə bağlı 3 tövsiyəsi vardır. Bu böyük əxlaq müəllimi mənəviyyatın ali məqamına çatmaq üçün şagirdlərinə həmişə dəyərli məsləhətlər verərdi. Bu tövsiyələrdən …
İmam Əli (ə) buyurur: “Ölülərinizin öləndən sonra gördüklərini siz görsəydiniz, səbirsizlik edərdiniz, dəhşət və iztirab sizə hakim olardı”. (Tebyan) Yəqin ki, bir çoxlarınız dünyasını dəyişmiş insanı dəfn edən zaman qəbiristanlığa getmisiniz. …
Bazar ertəsi, 13 iyul 2015 13:48

İmanlı yuxu, yüngül namazdan yaxşıdır

İmam Əli (ə) eşidir ki, xəvaricdən olan bir nəfər gecə namazı qılır və gecə Quran tilavət edir. Həzrət (ə) buyurur: “Yəqin və imanla bir yerdə olan yuxu, yüngül namazdan daha yaxşıdır”. …
Oruc - elə bir əməldir ki, bütün İlahi dinlərdə vacib sayılmışdır. Belə ki, Tövrat və İncil kitabında da orucun vacib edilməsinə aid ayələr vardır. Həzrət Musa (ə) 40 gün oruc …
Çərşənbə, 17 June 2015 11:06

Nə edək ki, zikrlərimiz təsir qoysun?

Əxlaq və ürfanın mühüm bəhslərindən biri - zikr mövzusudur. Zikrin mərtəbələri vardır ki, onun ən ali mərtəbəsi ürək zikridir. Bunun üçün dil zikrindən başlamaq lazımdır. Ayətullah Behcət deyir: “Çalışın ki, öz istəyinizlə …
 İslam dini hər bir müsəlman üçün dəqiq və kamil həyatın reseptini vermişdir. İslam dininin nəzərinə görə dünya - əməllərin əkildiyi yerdir ki, axirətdə onun meyvəsini yeyəcəkdir. Ona görə də müsəlman …
 O zaman ki, müxtəlif elm sahələri haqqında sahibnəzərlik edən insanı görürük, onu müdrik insan adlandırırıq. Bəs həqiqətən müdrik insan kimlərdirlər? Hikmət nə deməkdir? (Tebyan) Quran dilində hikmət dedikdə insanın fitrəti …
Bir gün Əmirəl-möminin (ə) böyük bir insan kütləsi qarşısında çıxış edirdi. İnsanlara xitab edərək buyurdu: “Ey insanlar! Sizin aranızdan köçməzdən əvvəl və məni əldən verməzdən əvvəl nə istəyirsinizsə, soruşun”. İnsanların …
Bazar, 31 May 2015 11:23

114. Nas surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►114. Nas surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altı ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram insanların Rəbbinə (yaradılış mərhələsinin əvvəlindən tərbiyə …
Bazar, 31 May 2015 11:11

113. Fələq surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►113. Fələq surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram sübhün Rəbbinə, (bulaqların və bitkilərin …
Bazar, 31 May 2015 11:00

112. İxlas surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►112. İxlas surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, dörd ayədir)     Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Həqiqətən, Allah birdir. 2. Allah böyükdür, …
Bazar, 31 May 2015 10:48

111. Məsəd surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►111. Məsəd surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Əbu Ləhəbin hər iki əli kəsilsin, ziyana uğrasın və ölüm …
Bazar, 31 May 2015 10:36

110. Nəsr surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►► 110. Nəsr surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Allahın köməyi və o (böyük) zəfər (Məkkənin fəthi …
Bazar, 31 May 2015 10:34

109. Kafirun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►   109. Kafirun surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altı ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Ey kafirlər (ey Məkkə müşrikləri və …
Bazar, 31 May 2015 10:31

108. Kövsər surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►108. Kövsər surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər əta etdik. (Çoxlu xeyir, sabit …
Bazar, 31 May 2015 10:26

107. Maun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►     107. Maun surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yeddi ayədir) 1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın dinini və cəza gününü yalan hesab edəni gördünmü?2. Bəli, o, həmin …