İslami
DOQQUZUNCU FƏSİLANANIN QİDALANMASI VƏ NÜTFƏNİN BAĞLANMASI ZAMANI   Övladların valideynləri üzərində olan hüquqlarından biri də budur ki, anaların hamiləlik dövrlərində qidalanmanın keyfiyyəti və növü münasib olsun. Həmçinin, övladın nütfəsi bağlanan …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
BEŞİNCİ FƏSİLANA ATADAN İRƏLİDİRMİ? Bu fəsildə bizim məqsədimiz valideynlərin övlad üzərindəki hüquqlarının təfavütü barəsindədir ki, görəsən onların hüquqları bərabər və eyni səviyyədədirmi, yoxsa ananın hüquqları atanın hüquqlarından üstündür?Bu sualın cavabında …
DÖRDÜNCÜ FƏSİLATA-ANAYA YAXŞILIQ ETMƏYİN "ÖZƏL SƏMƏRƏLƏRİDini göstərişlər öz ardıcıllarının mənafeyini təmin etmək əsasında möhkəmlənmişdir və onlara riayət edilməsi insanın dünya və axirət səadətinə zəmanət verir. Dini proqramlar ürəyi yanan bir …
İKİNCİ FƏSİLNASALEH ATA-ANA İLƏ NƏ ETMƏLİ?Adətən, layiqli və saleh övladlar elə layiqli və saleh ata-anaların şirin səmərəsindən bir nişanədir. Şəkk yoxdur ki, irsiyyət amili və ailə mühitinin təsiri cəmiyyətdə olan …
Bazar, 08 Yanvar 2017 11:20

Islamda evlənmə və ailə hüququ-1

İSLAMDA EVLƏNMƏ VƏ AİLƏ HÜQUQU-1MÜƏLLİF: ƏLİƏKBƏR BABAZADƏMÜTƏRCİM: M. ƏLİZADƏÖN SÖZYalnız fərdlərin həqiqətə malik olmasına inanan, cəmiyyəti sadəcə zehn və xəyalın uydurması kimi təsəvvür edən fəlsəfi ideologiyanın əksinə olaraq İslamda və …
Yəsə ibni Həmzə nəql edir: “İmam Rzanın (ə) məclisində idik. Çox sayda insan bu məclisdə iştirak edirdi. Həzrətə (ə) halal və haramdan, əhkamdan suallar verirdilər. İmam (ə) da onların cavablarını …
Bazar, 01 Yanvar 2017 10:08

Həya nədir? Həyanın beş dərəcəsi

İman və həya bir-birindən ayrılmaz sifətlərdir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İman çılpaq bir bədəndir ki, libası həyadır”. Bu gün müasir cəmiyyətdə meydana gələn bir çox ictimai problemlərin kökündə həya sifətindən uzaq …
Bizim varlığımız Allahdan olsa da, lakin dünyaya gəlmə səbəbimiz ata və analarımızdandır. Biz bu iki əzizin həyat ağaclarının meyvələriyik. İnsan unutqan bir varlıqdır və çox tez unudur ki, bir zamanlar …
Cümə axşamı, 22 Dekabr 2016 09:54

Tövbə ilə istiğfarın fərqi nədir?

Bəzilərinin nəzərinə görə, tövbə ilə istiğfarın fərqi yoxdur. Tövbə, istiğfarın təkididir. Ancaq bəzilərinin nəzərinə görə belə deyildir, tövbə istiğfardan fərqlənir. Bu cəhətdən ki, istiğfar tövbədən əvvəl gəlir. İnsan ilk özünü …
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 11:02

Necə dostluq etmək? Kiminlə dostluq etməmək?

Yaxşı dost – insanın səadətə çatması üçün ən böyük nemətlərdəndir. Yaxşı dostun əhəmiyyəti və təsiri qohumlardan belə çoxdur. İnsan ictimai varlıq olduğu üçün dosta ehtiyac duyar. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Hər kimin …
Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl sifətləri çox idi, ancaq onların arasından Quran məhz Həzrətin hüsnü əxlaqına diqqət etmiş və onu mədh etmişdir. “Həqiqətən, sən (bütün insani əxlaq fəzilətlərinin cəm olduğu) böyük bir …
O kəs ki, iman əhlidir, Qurana yaxın olar və onun feyz və bərəkətindən həmişə faydalanmağa çalışar. Quranın qiraətinin ədəb və qaydalarına riayət edərək, daha çox mənəvi bəhrə aparmağa səy göstərər. …
Sirr saxlamaq – əxlaqi fəzilətlərdəndir ki, insanın səadət tapmasında böyük rola malikdir. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Qələbə işin möhkəm olmasından asılıdır. O, da düşüncədən asılıdır, düşüncə isə sirr saxlamaqdan asılıdır”. Həzrət Əli …
Bir gün Həzrət Musa (ə) münacat etmək üçün Tur dağına gedir və şeytan (lən) da onun ardınca gedir. Şeytanın davamçılarından biri şeytana deyir: “Məgər Musanın (ə) vəsvəsə olacağına ümid bəsləyirsən?”. …
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim yemək yeyər və şakir (şükür edən) olar, həmin o kəsin əcrinə malikdir ki, (müstəhəb) oruc tutar və aclığına səbir edər. O kəs ki, rifahdadır və …
Çərşənbə, 28 Sentyabr 2016 13:35

Nəfslə mübarizənin 8 yolu

Rəhmətlik İmam (r) “Ərbəin” kitabında nəfslə mübarizə aparmağın səkkiz yolunu bizlərə tanıtmışdır ki, onlara işarə edək: 1. Yəqzə, yəni ayılmaq, qəflətdən çıxmaq. İnsan əgər qəflətdə olarsa, heç bir zaman nəfsini …
İnsanın dünyada yerinə yetirdiyi kiçik və böyük günahlar axirətində çox sayda çətinliklə üzləşməsinə səbəb olur. Ancaq o şey ki, insanı ümidvar edir – İlahi rəhmətdir. İlahi rəhmət o zaman insanın …
Cümə axşamı, 04 Avqust 2016 10:43

Mömin, imanı miqdarında imtahan verər

Mömin təkamül yolunda daima çətinliklərlə üzləşir. Allah Təala belə təqdir etmişdir ki, möminlər və Allahın dostları imtahan versinlər - çətinliyə, yoxsulluğa və bəlaya düçar olsunlar. Bu halı peyğəmbərlərin (ə) həyatında …