İslami
Çərşənbə axşamı, 21 June 2016 18:38

Allahın bu adını 101 dəfə oxuyan şəfa tapar

Allah Təalaya aid olan “Huvə” ismi – zati isimlərdəndir və bəzi isimlərdən daha üstün sayılır. Belə ki, “Ədilə” duasının şərhində bu məqam qeyd olunmuşdur. Əgər bir şəxs sübh namazından sonra …
Çərşənbə axşamı, 14 June 2016 14:18

Əziz dost, xoş gəldin!

11 ay davam edən müharibə... Bu müharibədə yer alan şeytan (lən), nəfs, şəhvət və s. kimi qüvvələridir. Elə bir an yoxdur ki, düşmən dayansın və desin: "Mən geri çəkililərəm, mən …
Allahın haqq rəhməti – sanki bir yağışdır ki, daima varlıq aləminin üzərinə yağır. Susuz məxluqları sirab edir. Allah Təala Quranda özünü bəndələri üçün “Ərhəmər-Rahimin” adlandırmışdır. “Rəhmətim hər bir şeyi əhatə etmişdir”. …
 İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Allah Təalanın təqdirləri məğlub olmaz, iradəsi geri qayıtmaz, tövfiqini heç bir şey qabaqlamaz”. Hədisin şərhi. Bu cümlələr İmam Zaman ağanın (ə.f) iki səfirinə (Osman ibn Səyid, …
Mübarək Rəcəb ayı - Allah qonaqlığı üçün səfərə hazırlıq aylarından birincisidir. Bu ay - tövbə diləmə, bağışlanma istəmə, ləyaqət və şərafət əldə etmə, yalandan, qeybətdən, böhtandan, qorxaqlıqdan, yaltaqlıqdan, hər bir …
Qonşu istər-istəməz insanın inanclarının formalaşmasına, əxlaq və rəftarına təsir qoyar. Qonşu bir məhəllənin yoxsul və ya zəngin olmasına da inkarolunmaz təsirlər qoya bilir. Qonşu insan üçün məhəbbət ağacı, himayə çətiri, …
 “Hud” surəsi Qurani-Kərimin 11-ci surəsidir və Məkkədə nazil olmuşdur. 123 ayəsi vardır. Hud (ə) o peyğəmbərin adıdır ki, Ad qəbiləsinə məbus olmuşdu. Bu surənin fəziləti haqqında Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər …
 İnsanın Allahdan qorxması iki cür olur: 1. Birinci budur ki, insan Allahın ona əmr etdiklərinə əməl etməli, qadağan etdiklərindən çəkinməlidir. Əgər Allahın əmr və qadağalarına əməl etməsək, ağrılı əzablar və …
İmam Kazım (ə) buyurur: “Əmr ibn Ubeyd Bəsri İmam Sadiqin (ə) yanına gəlir. Salam verib əyləşir. Bu ayəni tilavət edir: «وَ الَّذینَ یجْتَنِبُونَ کَبائِرَ اْلإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ» Ayənin qalanını oxumaqdan …
“Mizanul-hikmət” kitabında Quranın əhəmiyyətinə dair çox sayda hədislər bəyan edilmişdir ki, onlardan bəzisinə işarə edək: Quranın fəziləti. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Quranın başqa sözlərdən üstünlüyü, Allahın xəlqinə qarşı üstünlüyü kimidir”. İmam …
“Nəsr” surəsi Quranın 110-cu surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 3 ayəsi vardır. İmam Cəfər Sadiq (ə) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Nəsr” surəsini vacib və ya müstəhəb namazlarında …
Cümə axşamı, 28 Yanvar 2016 11:39

Təvəkkülün insan həyatında 6 faydası

Təvəkkül, yəni Allah Təalaya qəlbən etimad etmək, Ona söykənməkdir. Allaha təvəkkül edən insan Onu həyatında olan tək Qüdrət Sahibi hesab edir. Əgər bu etiqadı möhkəm imanla birlikdə həyatında əmələ çevirə …
 O kəslər ki, Allaha və Onun yeganə olmasına iman bəsləyir və o kəslər ki, Allahla əhd bağlayıblar, o kəslər ki, Allah dərgahına yaxındırlar – Quranın nəzərinə görə şəfaətə layiq insanlardılar. …
Cümə axşamı, 21 Yanvar 2016 12:40

Şeytani vəsvəsələrlə mübarizə yolları

Əxlaq müəllimlərindən olan Şeyx Əbdulqaim Şuştəri buyurur: “O zaman ki, şeytan sizi vəsvəsə edər və nəfsinizə qalib gələ bilmirsiniz, 7 dəfə deyin: "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil-aliyyil-azim" Bu zikri …
Şənbə, 09 Yanvar 2016 12:08

Allahın haram buyurduğunda şəfa olmaz

İslam dinindən əvvəl insanlar arasında olan qəbahətli adətlərdən biri də şərab içmək və məst olmaq idi. Çox təəssüf ki, bu pis adət müasir dövrdə də özünü bariz şəkildə göstərir. Mübarək …
Hədid” surəsi Mədinədə nazil olmuşdur, Quranın 57-ci surəsidir, 29 ayəsi vardır. (Tebyan) Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Hədid” surəsini oxuyar, o kəslərdəndir ki, Allah və Rəsuluna (s) iman gətirmişdir”. Həzrət …
Cümə axşamı, 17 Dekabr 2015 11:25

Allaha necə şükür edək?

Allaha şükür etmək sadə bir mövzu deyildir və onun dərəcələri vardır. 1. Allahın zahiri və batini nemətlərinə diqqət edib onun haqqında təfəkkür etmək. 2. Dünya işlərində özündən alçaqda olanlara və …
Şeyx Abbas Qumi müəllimi olan Axund Molla Muhəmməd Sadiq İraqidən nəql edir ki, çox çətinliklər çəkmiş və maddi vəziyyəti pərişan idi. Heç cür həyatındakı düyünləri aça bilmirdi. Bir gecə bir …
Cümə, 27 Noyabr 2015 13:55

Nəfsi tərbiyə etməyin 3 mərhələsi

Hər birimizin nəfsimizlə mübarizə etməyə və cihad etməyə ehtiyacımız vardır. Əgər nəfsimizi tərbiyə etməsək, kamala çata bilmərik. Nəfsimizi tərbiyə etməyin mərhələləri vardır ki, onlara işarə edək:   1. Nəfs və …
Allah Təala buyurur ki, sizə kiçik bir atom qədər belə, hesab-kitabınızda zülm olunmayacaqdır və əgər xeyir işlər görsəniz, Allah onun qarşısında sizə böyük mükafat verəcəkdir. (Tebyan) Zirək insanlar həmişə o …