İslami
Şənbə, 15 Noyabr 2014 10:00

53. Nəcm surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi53. Nəcm surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altmış iki ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun çıxmaqda və batmaqda olan ulduza. …
Cümə axşamı, 13 Noyabr 2014 13:42

52. Tur surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi52. Tur surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx doqquz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun dağa (və ya Musanın, üstündə …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 11:28

51. Zariyat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi51. Zariyat surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altmış ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun buludları dağıdan, toz-torpağı qaldıran, bitkiləri və …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 11:27

50. Qaf surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi50. Qaf surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx beş ayədir)     dinlə ►►   Bağışlayan və  mehriban Allahın adı ilə1. Qaf. (Bunlar Allahla Onun Peyğəmbəri arasındakı …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 10:14

49. Hucurat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi49. Hucurat surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on səkkiz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ey iman gətirənlər! Allahdan və Onun peyğəmbərindən …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 10:13

48. Fəth surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi48. Fəth surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, iyirmi doqquz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həqiqətən, Biz sənə zəfər – (kafirlərə qarşı …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 10:11

47. Muhəmməd surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi47. Muhəmməd surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, otuz səkkiz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Allah küfr edən, Allahın yolundan üz döndərən …
Çərşənbə, 05 Noyabr 2014 20:32

46. Əhqaf surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi46. Əhqaf surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, otuz beş ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ha Mim. (Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 10:26

45. Casiyə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi45. Casiyə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, otuz yeddi ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ha Mim. (Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) təlqin …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 10:26

44. Duxan surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi44. Duxan surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli doqquz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ha Mim. (Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 10:25

43. Zuxruf surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi43. Zuxruf surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səksən doqquz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ha Mim. (Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 10:23

42. Şura surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi42. Şura surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli üç ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1-2. Ha, Mim, Eyn, Sin, Qaf. (Bunlar Allah …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 10:17

41. Fussilət surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi41. Fussilət surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli dörd ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ha Mim. (Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 10:15

40. Ğafir surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi40. Ğafir surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səksən beş ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ha Mim. (Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 10:14

39. Zumər surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi39. Zumər surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yetmiş beş ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Bu kitab (hər şey üzərində) qüdrət və …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 09:00

38. Sad surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi38. Sad surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səksən səkkiz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Sad. (Bu, Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzdir. …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 08:59

37. Saffat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi37. Saffat surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yüz səksən iki ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun uzun, möhkəm səf bağlayanlara …
Şənbə, 01 Noyabr 2014 08:58

36. Yasin surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi36. Yasin surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səksən üç ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ya, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu …
Cümə axşamı, 30 Oktyabr 2014 09:16

İmam Hüseyn (ə) qiyamında səbir dərsi

 Aşura məktəbi elə bir məktəbdir ki, orada ali insani dəyərlərdən bəhs olunur: fədakarlıqdan, ixlasdan, bəsirətdən, vəfadarlıqdan... (Tebyan)   İmamın (ə) etdiyi qiyamda ən çox gözə çarpan amil – İmamın (ə) …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 10:02

35. Fatir surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi35. Fatir surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx beş ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həmd göyləri və yeri (ilk dəfə, öncədən …