İslami
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 10:02

35. Fatir surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi35. Fatir surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx beş ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həmd göyləri və yeri (ilk dəfə, öncədən …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 10:01

34. Səbə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi34. Səbə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli dörd ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həmd göylərdə və yerdə nə varsa, hamısının …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 09:55

33. Əhzab surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi33. Əhzab surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, yetmiş üç ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx və kafirlərə və …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 09:55

32. Səcdə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi32. Səcdə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, otuz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 09:53

31. Loğman surəsi

  Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi31. Loğman surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, otuz dörd ayədir)       dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab …
Agah olun ki, bu ay qəm və qüssə ayıdır. İmam Rza (ə) buyurur: “O zaman ki, Məhərrəm ayı gəlib çatardı, heç kəs atamı gülərüz görməzdi. Davamlı olaraq 10 gün qəm və …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:48

30. Rum surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi30. Rum surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altmış ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:47

29. Ənkəbut surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi29. Ənkəbut surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altmış doqquz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:46

28. Qəsəs surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi28. Qəsəs surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səksən səkkiz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:46

27. Nəml surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi27. Nəml surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, doxsan üç ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:45

26. Şuəra surəsi

Qurani-KəriminAzərbaycan dilinətərcümə və şərhi26. Şuəra surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, iki yüz iyirmi yeddi ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:41

25. Furqan surəsi

Qurani-KəriminAzərbaycan dilinə tərcümə və şərhi25. Furqan surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yetmiş yeddi ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Furqanı (haqq ilə batili bir-birindən ayıran, ayə və …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:39

24. Nur surəsi

Qurani-KəriminAzərbaycan dilinə tərcümə və şərhi24. Nur surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, altmış dörd ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Bu,) Bizim bəlkə ibrət götürəsiniz deyə nazil etdiyimiz, (məzmununa …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:37

23. Muminun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi23. Muminun surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yüz on səkkiz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həqiqətən, (İslamın əqidə əsaslarına) iman gətirənlər nicat …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:37

22. Həcc surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi22. Həcc surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, yetmiş səkkiz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ey insanlar, öz Rəbbinizdən qorxun! Həqiqətən, Qiyamətin …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:36

21. Ənbiya surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi21. Ənbiya surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yüz on iki ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. İnsanlarla (Qiyamətdə) haqq-hesab aparılması yaxınlaşıb (o, Allah …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:35

20. Ta-Ha surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi20. Ta-Ha surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yüz otuz beş ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ta Ha. (Mən pak, qüsursuz və hidayət …
Bazar, 26 Oktyabr 2014 10:29

19. Məryəm surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi19. Məryəm surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, doxsan səkkiz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Kaf Ha Ya Ayn Sad. (Mən kifayət edən, …
Şənbə, 25 Oktyabr 2014 11:09

18. Kəhf surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi18. Kəhf surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur və yüz on ayədir)       dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həmd bu kitabı Öz bəndəsinə …
Şənbə, 25 Oktyabr 2014 09:50

17. İsra surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi17. İsra surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur və yüz on bir ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Öz bəndəsini (Muhəmmədi (s)) Özümüzün (tovhid, …