İslami
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 10:38

63. Munafiqun surəsi

Qurani-KəriminAzərbaycan dilinə tərcümə və şərhi63. Munafiqun surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on bir ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Münafiqlər sənin yanına gəldikdə deyərlər: «Şəhadət veririk ki, həqiqətən, …
Aran Radiosu-Həzrət Peyğəmbərin (s) besəti o zaman baş vermişdi ki, bəşərdə iki baris xüsusiyyət var idi. Birinci xüsusiyyət bu idi ki, elmi, əxlaqi və fikri cəhətdən öz keçmiş əcdadları ilə …
Quranın biz müsəlmanlara verdiyi göstərişlərdən biri də sədəqədir. Sədəqə mənfəəti cəlb edər və bəlanı dəf edər. Ona görə də bəla gələn zaman sədəqə vermək müstəhəb əməllərdən hesab olunur. Allah buyurur …
Cümə axşamı, 27 Noyabr 2014 12:35

İnsanı günahdan qoruyan amillər

Hər bir insanın cəmiyyətdə ən mühüm ehtiyaclarından biri - kəramətinin, hörmətinin, abır və heysiyyətinin saxlanmasıdır. Bu ehtiyaclar insan üçün o qədər dəyərlidir ki, bəzən zəruri ehtiyaclarından keçməyə hazır olur ki, …
Çərşənbə, 26 Noyabr 2014 13:57

62. Cümə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi62. Cümə surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on bir ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı), (bütün varlıq …
Çərşənbə, 26 Noyabr 2014 13:55

61. Səff surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi61. Səff surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on dörd ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Göylərdə və yerdə olan hər bir şey Allaha …
Çərşənbə, 26 Noyabr 2014 13:53

60. Mumtəhənə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi60. Mumtəhənə surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on üç ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ey iman gətirənlər, Mənim düşmənimi və öz düşməninizi …
Çərşənbə, 26 Noyabr 2014 13:51

59. Həşr surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi59. Həşr surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, iyirmi dörd ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahı (dil …
Çərşənbə, 26 Noyabr 2014 13:49

58. Mücadilə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi58. Mücadilə surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, iyirmi iki ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Şübhəsiz, Allah əri barəsində səninlə mücadilə (mübahisə) edən …
İmam Zaman ağa (ə.f) zühur edərkən, bütün dünya insanlarına xitab edəcək və İslamın şüarını və müraciətini hamıya çatdıracaqdır. O insanlar ki, İmamın (ə.f) sözlərini qəbul edəcək - onlar İmamın (ə.f) …
Şənbə, 15 Noyabr 2014 13:57

57. Hədid surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi57. Hədid surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, iyirmi doqquz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Göylərdə və yerdə nə varsa (canlı və cansız …
Şənbə, 15 Noyabr 2014 13:54

56. Vaqiə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi56. Vaqiə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, doxsan altı ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həmin hadisənin (Qiyamətin) baş verəcəyi zaman.2. Onun …
Şənbə, 15 Noyabr 2014 13:53

55. Rəhman surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi55. Rəhman surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, yetmiş səkkiz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Rəhman (dünyada maddi və mənəvi nemətləri həm möminlərə, …
Şənbə, 15 Noyabr 2014 13:51

54. Qəmər surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi54. Qəmər surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli beş ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Qiyamət çox yaxınlaşdı və ay parçalandı.2. Onlar (müşriklər) …
Şənbə, 15 Noyabr 2014 10:00

53. Nəcm surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi53. Nəcm surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altmış iki ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun çıxmaqda və batmaqda olan ulduza. …
Cümə axşamı, 13 Noyabr 2014 13:42

52. Tur surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi52. Tur surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx doqquz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun dağa (və ya Musanın, üstündə …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 11:28

51. Zariyat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi51. Zariyat surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altmış ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun buludları dağıdan, toz-torpağı qaldıran, bitkiləri və …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 11:27

50. Qaf surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi50. Qaf surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx beş ayədir)     dinlə ►►   Bağışlayan və  mehriban Allahın adı ilə1. Qaf. (Bunlar Allahla Onun Peyğəmbəri arasındakı …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 10:14

49. Hucurat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi49. Hucurat surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on səkkiz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ey iman gətirənlər! Allahdan və Onun peyğəmbərindən …
Şənbə, 08 Noyabr 2014 10:13

48. Fəth surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi48. Fəth surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, iyirmi doqquz ayədir)     dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həqiqətən, Biz sənə zəfər – (kafirlərə qarşı …