İslami
Çərşənbə, 14 Yanvar 2015 11:00

80. Əbəsə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi80. Əbəsə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx iki ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 1. Qaşqabağını tökdü və üz çevirdi (Üzünü turşutdu …
Çərşənbə, 14 Yanvar 2015 10:55

79. Naziat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi79. Naziat surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx altı ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun kafirlərin canlarını şiddətlə (bədənlərindən) çəkib çıxaran …
Çərşənbə, 14 Yanvar 2015 10:49

78. Nəbə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi78. Nəbə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Kafirlər) bir-birlərindən nə haqqında soruşurlar?2. Böyük bir xəbər (Qiyamətin …
Çərşənbə, 14 Yanvar 2015 10:47

77. Mursəlat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi77. Mursəlat surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun bir-birinin ardınca (yaradılış aləminin işlərinin idarəsi üçün) …
Çərşənbə, 14 Yanvar 2015 10:45

76. İnsan surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi76. İnsan surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, otuz bir ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. İnsanın zaman axışında elə bir dövrü olub keçmişdirmi …
Çərşənbə, 14 Yanvar 2015 10:44

75. Qiyamət surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi75. Qiyamət surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And içirəm Qiyamət gününə.2. Və and içirəm özünü məzəmmət …
Çərşənbə, 14 Yanvar 2015 10:42

74. Muddəssir surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi74. Muddəssir surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli altı ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ey libasına bürünmüş və ey gecə əbasını başına …
Aran Radiosu-  İnsanın nəfsani qüvvələrini kontrol etməsi – zəruri mövzulardandır. Bunun üçün gərək həmin qüvvələr arasındakı mötədilliyi bərqərar edə bilsin. Bəs bunu necə etmək olar? (Tebyan) İnsan bu dünyaya qədəm …
Çərşənbə axşamı, 06 Yanvar 2015 11:44

İnsanı günahdan qoruyan amillər

Aran Radiosu- Hər bir insanın cəmiyyətdə ən mühüm ehtiyaclarından biri - kəramətinin, hörmətinin, abır və heysiyyətinin saxlanmasıdır. Bu ehtiyaclar insan üçün o qədər dəyərlidir ki, bəzən zəruri ehtiyaclarından keçməyə hazır …
  “Ey iman gətirənlər! Heç vaxt (siz kişilərdən) bir dəstə digər bir dəstəni lağa qoymasın. (Lağa qoyulan) həmin dəstə onlardan yaxşı ola bilər. Qadınlar da başqa qadınları (lağa qoymasınlar). Ola …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:49

73. Muzzəmmil surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi73. Muzzəmmil surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, iyirmi ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ey libasına bürünmüş.2. Gecə-az bir hissəsi istisna olmaqla (namaz …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:47

72. Cinn surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi72. Cinn surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, iyirmi səkkiz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. De: «Mənə vəhy olundu ki, (bizim his etmədiyimiz, …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:45

71. Nuh surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi71. Nuh surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, iyirmi səkkiz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həqiqətən, Biz Nuhu öz qövmünə yolladıq ki: «Öz …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:43

70. Məaric surəsi

  Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi70. Məaric surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, qırx dörd ayədir)   dinlə ►►   Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. İstəyən şəxs elə bir əzab istədi …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:42

69. Haqqə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi69. Haqqə surəsi(Məkkədə nazil olmuş, əlli iki ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. «Haqqə» adlanan həmin saat və o baş verəcək …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:39

68. Qələm surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi68. Qələm surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli iki ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Nun. (Bu Allah və Onun Rəsulu arasında olan …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:38

67. Mülk surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi67. Mülk surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, otuz ayədir) dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Varlıq aləminin həqiqi mülkiyyəti və hakimiyyəti (qüdrət) əlində olan Allah …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:27

66. Təhrim surəsi

Qurani-KəriminAzərbaycan dilinə tərcümə və şərhi66. Təhrim surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on iki ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ey Peyğəmbər, niyə Allahın sənə halal etdiyini (bal yeməyi …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:19

65. Təlaq surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi65. Təlaq surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on iki ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Ya Peyğəmbər, qadınlara təlaq vermək istədikdə, onlara «iddə» …
Çərşənbə axşamı, 30 Dekabr 2014 11:17

64. Təğabun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi64. Təğabun surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, on səkkiz ayədir)   dinlə ►► Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Yer və göylər bir də) göylərdə və yerdə …