İslami
Bazar, 31 May 2015 11:11

113. Fələq surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►113. Fələq surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram sübhün Rəbbinə, (bulaqların və bitkilərin …
Bazar, 31 May 2015 11:00

112. İxlas surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►112. İxlas surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, dörd ayədir)     Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Həqiqətən, Allah birdir. 2. Allah böyükdür, …
Bazar, 31 May 2015 10:48

111. Məsəd surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►111. Məsəd surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Əbu Ləhəbin hər iki əli kəsilsin, ziyana uğrasın və ölüm …
Bazar, 31 May 2015 10:36

110. Nəsr surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►► 110. Nəsr surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Allahın köməyi və o (böyük) zəfər (Məkkənin fəthi …
Bazar, 31 May 2015 10:34

109. Kafirun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►   109. Kafirun surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altı ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Ey kafirlər (ey Məkkə müşrikləri və …
Bazar, 31 May 2015 10:31

108. Kövsər surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►108. Kövsər surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər əta etdik. (Çoxlu xeyir, sabit …
Bazar, 31 May 2015 10:26

107. Maun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►     107. Maun surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yeddi ayədir) 1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın dinini və cəza gününü yalan hesab edəni gördünmü?2. Bəli, o, həmin …
Bazar, 31 May 2015 10:25

106. Qureyş surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►106. Qureyş surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, dörd ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Qüreyşin (həm bir-biri ilə, həm də Məkkə əhalisi və torpağı …
Bazar, 31 May 2015 10:24

105. Fil surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►105. Fil surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) Məgər (qəlb gözü ilə) görmədin və bilmədinmi ki, …
Bazar, 31 May 2015 10:02

104. Huməzə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►► 104. Huməzə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, doqquz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. İnsanlarda eyib axtarmağa adət edən və başqaları haqqında pis …
Bazar, 31 May 2015 09:40

103. Əsr surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►103. Əsr surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun əsr vaxtına (ya əsr namazına, ya İslamın zühur …
Bazar, 31 May 2015 09:29

102. Təkasur surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►102. Təkasur surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səkkiz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Mal-dövlət, rütbə və övlad) çoxluğ(u) ilə öyünmək və (onları) çoxaltmaqda bir-birinizlə …
Bazar, 31 May 2015 09:17

101. Qariə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►101. Qariə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, on bir ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Qulaqları və ürəkləri) döyəcləyən (və Allah düşmənlərini əzən o dəhşətli) …
Bazar, 31 May 2015 07:55

100. Adiyat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►100. Adiyat surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, on bir ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun tövşüyə-tövşüyə çapan (cihad) atlar(ın)a, 2. (And olsun) dırnaqları ilə daşdan …
Cümə axşamı, 21 May 2015 21:13

99. Zəlzələ surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►► 99. Zəlzələ surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, səkkiz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Yer özünə məxsus (yaradılışın tarixində yalnız bircə dəfə baş …
Bir çoxlarımızın İmam Əli (ə), İmam Hüseyn (ə) dedikdə ürəyimiz titrəyir. İmam Rza (ə) dedikdə onunla olan davamlı münacatımızı xatırlayırıq. İmam Zaman ağa (ə.f) da hər birimiz üçün əziz və …
İmam Səccadın (ə) dəyərli nəsihətlərindən bəzilərinə diqqət edək: “Ən dəyərli insan o kəsdir ki, dünyanı öz dəyər mənbəyi bilməz”. “Hər kimin nəfsi kəraməti olar, dünyanı alçaq hesab edər”. “Kiçik və …
 Təmiz və səliqəli geyinmək, saçları daramaq - mömin insanın sifətlərindəndir. Başın tükü insanın zahirinin daha gözəl görünməsindən mühüm rola malik olan ünsürlərdəndir. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O cümlədən ən gözəl gözəllik …
Çərşənbə axşamı, 05 May 2015 09:29

Günahı təkrar etməməyin ən təsirli yolları

Mömin insan gərək keçmişdəki əməllərinə görə nigaran və gələcəyinə görə qorxan olsun. Lakin bu qəm ilə qorxu elə olmasın ki, onu məyus və ümidsiz etsin. Allahın rəhməti sonsuzdur. Bütün günahkar …
Bazar, 17 May 2015 00:24

98. Bəyyinə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►98. Bəyyinə surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, səkkiz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Kitab əhlindən kafir olan kəslər və müşriklər özlərinə açıq-aydın bir dəlil …