Cümə axşamı, 05 Oktyabr 2017 10:13

Əgər Zeynəb (s.ə) olmasaydı...

Əgər Zeynəb (s.ə) olmasaydı...

Xanım Zeynəbin (s.ə) adının mənası – “Atasının zinəti”dir və bu adı Cəbrayil (ə) Allah Təala tərəfindən gətirmişdi. Atasının zinəti olan Həzrət Zeynəb (s.ə) əgər olmasaydı, nələr baş verərdi? (Tebyan)

Əgər Zeynəb (s.ə) olmasaydı, İmamətlik silsiləsi qət olar və Rəsuli-Əkrəmin (s) dini natamam qalardı.

Abbas Məhmud Əqad Kərbəla haqqında yazır: “O zaman ki, Zeynəb (s.ə) İbni Ziyadın (lən) verdyi İmam Əli ibni Hüseynin (ə) qətl edilməsi əmrini eşidir, var gücü ilə qardaşı oğlunu ağuşuna basır və qarşı çıxır. İbni Ziyad ilə məmurlarını o qədər heyrətə salır ki, özlərindən asılı olmayaraq, bu çirkin əməllərindən əl çəkirlər. Şübhəsiz ki, əgər Zeynəbin (s.ə) fədakarlığı olmasaydı, Hüseyn (ə) nəslinin ancaq adı qalardı”.

Zeynəb (s.ə) gəldi ki, bizim indiyə qədər İmamımız (ə) olsun.

Livanlı filosof Məhmudcavad Məğniyə yazır: “Həzrət Əli (ə) Peyğəmbərdən (s) aldığı elmi övladlarına tapşırdı. Bu elm də onun ailəsi və nəsli tərəfindən bizə çatmışdır”.

Bu həqiqət Əməvilər üçün də gizli deyildir, ona görə də istəyirdilər Həzrət Əlinin (ə) əziz və mübarək nəslini məhv etsinlər. Onun nəslindən heç kəsi sağ buraxmasınlar. Bunu Şimrin (lən) sözlərindən aydın görmək olur. Belə ki, bu məlun demişdi: “Ubeydullah əmr etmişdir ki, Hüseynin (ə) bütün övladları öldürülsünlər”.

Şimr (lən) bu sözü o zaman demişdi ki, İmam Səccadı (ə) öldürmək üçün qılınc çəkmişdi. Bu zaman Həzrət Zeynəb (s.ə) onların arasına girib demişdi: “Heç kəs öldürülməyəcək, məgər məni də öldürsələr”. Buradan aydın olur ki, niyə İmam Hüseynin (ə) süd içən körpəsinə belə rəhm etmədilər. Əməvilər behiştin iki sərvəri olan İmam Həsənlə (ə), İmam Hüseyni (ə) qətl etdilər. Hüseynin (ə) övladlarını öldürdülər. Onların arasından yalnız İmam Səccad (ə) xilas ola bildi.

Bəli, Zeynəb (s.ə) olmasaydı İmam Səccadı (ə) Kufə və Kərbəlada Şimrin (lən) və İbni Ziyadın (lən) qılıncından xilas edə bilməzdilər. O, İmamdan (ə) yapışıb demişdi: “Onun Pərvərdiagarına and olsun ki, ondan ayrılmayacağam, əgər onu öldürsəniz, məni də onunla öldürün”.

Bəli, Zeynəb (s.ə) gəldi və İslam dininin, Peyğəmbər (s) dininin, Əli (ə) dininin cavidan olmasına yardım etdi. İmaməti acı hadislərin ziyanından qorudu. Əgər Zeynəb (s.ə) olmasaydı, İmam Səccad (ə) xəstəlik yatağında olan zaman kim insanlara halal və haramı tanıdardı?

Şeyx Səduq yazır: “İnsanlar Həzrət Zeynəbdən (s.ə) halal və haram məsələlərini soruşurdular. O zamana qədər ki, Həzrət Səccad (ə) yaxşılaşdı”.

Əllamə Maməqani “Tənqihil-məqal” kitabında yazır: “Zeynəb (s.ə) də İmamlar kimi ismət məqamına malik idi. Heç kəs bunu inkar edə bilməz. Çünki əgər belə olmasaydı, İmam Hüseyn (ə) İmam Səccad (ə) xəstə olan zaman İmamət yükünü ona tapşırmazdı. Vəsiyyətini ona etməzdi. İmam Səccad (ə) da onu əhkam, vilayət məsələlərində öz naibi qərar verməzdi”.

Əgər Zeynəb (s.ə) olmasaydı, Kərbəla hadisəsinin aqibəti necə olardı? Təbərsinin “Ehticac” kitabında yazılıb: “Əlinin (ə) qızı Zeynəb (s.ə) insanlara işarə etdi ki, sakit olsunlar. Bu işarə ilə nəfəslər sinələrdə həbs olundu. Dəvələrin səsi kəsildi. O, danışmağa başladı. İnsanlar bu sözləri eşidərək heyrətə gəldilər. Əllərini həsrətdən gəmirməyə başladılar”.

Bu həqiqət o qədər aşkar idi ki, zalımlar belə bunu etiraf edirdilər. Yezidin (lən) zamanında Mədinənin valisi olan Əmr ibni Seyyidil-əşraq, əsirlər karvanı Mədinəyə daxil olandan sonra Yezidə (lən) belə yazmışdı: “Həqiqətən Zeynəbin (s.ə) Mədinə insanları arasındakı varlığı onların zehnini üsyana qaldırır. O, aqil, natiq və ağıllı bir qadındır. Əzm etmişdir ki, havadarlarının vasitəsilə Hüseynin (ə) qanının intiqamını alsın”.

Bunun nəticəsində xanımı Mədinədən sürgün edirlər.

Kamal Seyyid yazır: “Zeynəb (s.ə) adında bir xanımın sinəsində Əlinin (ə) ürəyi vurur. Gözlərində Hüseyn (ə) həyatının şöləsi dalğalanır. Yezidin (lən) sarayına möhkəm addımlarla daxil oldu. Yezid (lən) kiçik bir milçəyə bənzəyirdi və ilk dəfə inanırdı ki, Hüseyn (ə) sağdır. Hələ də Kərbəlada vuruşur və Dəməşq darvazasına yaxınlaşır”.

Allah Təala bizlərə Xanım Zeynəbin (s.ə) bu dünyada ziyarətini və axirətdə şəfaətini qismət etsin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə