İslami
Gecə namazı insanın başı üzərində kölgə salar. Başında tac, bədənində libas olar. Gecə namazı insanın üzü qarşısında bir nur, onunla od arasında bir maneədir. Həzrəti Məhəmməd(s) buyurur: -  "Gecə namazı …
İmam Hüseyn (ə) türbətinin elə bir bərəkəti vardır ki, heç bir torpağın bu cür fəziləti yoxdur. Kərbəla torpağı – behişt torpağınınbir parçasıdır. Allah bütün var olduqlarını Onun yolunda fəda edən …
Dünyaca məşhur simalar şəhidlər sərvəri İmam Hüseynin (ə) nümunəvi sima olduğunu qeyd etmişlər.   Çarlz Dikkens (Yazıçı): “Əgər İmam Hüseynin (ə) qiyam etməkdə məqsədi öz dünyəvi istəklərinə çatmaq idisə, mən …
Çərşənbə, 03 Avqust 2022 12:43

Kərbəla qiyamının səbəbləri

İmam Hüseyn (ə) inqilabında aşağıda qeyd edəcəyimiz üç səbəbin böyük təsiri olmuşdur:- İmamdan Yezid üçün beyət almaq və bu məqsədlə təzyiqlər göstərmək.- Kufə camaatının o Həzrəti İraqa (Kufəyə) dəvət etməsi.- …
Çərşənbə, 13 iyul 2022 11:47

Qədir-Xum bayramının əməlləri

Bir rəvayətdə imam Sadiqdən (ə): “Müsəlmanların cümə günü, “Fitr” və “Qurban” bayramlarından başqa bir bayramı da varmı?” – deyə soruşduqda, Həzrət buyurdu: “Bəli, üstün və böyük bir bayram da vardır.” …
Çərşənbə, 20 Aprel 2022 23:16

Qədr gecəsinin əməlləri

Bu gecəni ibadətlə, dua ilə, Allahın böyüklüyü, əzəməti və qüdrəti barədə düşünməklə, savab işlər görməklə keçirmək əsas şərtdir. Hər şeydən əvvəl Qədr gecəsində (gecələrində) yatmayıb oyaq qalmaq hədislərdə tövsiyə edilib. …
İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim vacib namazdan sonra ayaqlarını cütləməmişdən qabaq Həzrət Fatimənin (s.ə) təsbihini edərsə, Allah onu bağışlayar”.Mehriban Allah böyük İlahi neməti bəyan etdikdən sonra insanları düz yola …
Bazar ertəsi, 06 Dekabr 2021 17:26

Əmr bil-məruf və nəhy ənil-munkər nədir?

1. Əmr bil-məruf və nəhy ənil-munkərin mənası “Əmr bil-məruf” insanları yaxşı işlərə çağırmaq, “nəhy ənil-munkər” isə onları pis işlərdən çəkindirmək deməkdir.   2. Əmr bil-məruf və nəhy ənil-munkərin vacibliyi Əmr …
Bazar ertəsi, 22 Noyabr 2021 18:41

Gözəlliyin zəkatı

Gözəllik və yaraşıqlı olmaq Allahın bəxş etdiyi nemətdir.“İmam Əli (ə) buyurub: “Gözəlliyin zəkatı iffətli (və nəcib) olmaqdır." “Qürər əl-hikəm”, c. 4, səh. 105.Əgər nemətdən düzgün və nemət sahibinin istədiyi kimi …
Bazar ertəsi, 08 Noyabr 2021 20:42

İNSAN NİYƏ MÜSİBƏTLƏRLƏ ÜZLƏŞİR?

Bu həyatda insana çatan müsibətlərin səbəbi nədir?Quranda oxuyuruq: “Sizə yetişən müsibətlər özünüzün qazandığınız günahlara görədir və O, (hələ) onların çoxundan keçir”. (“Şura” 30).Müsibət dedikdə, insanın düçar olduğu hər bir xoşagəlməz …
Bazar ertəsi, 11 Oktyabr 2021 12:00

Çox ruzidən daha yaxşısı nədir?

Bir gün Peyğəmbəri Əkrəm (s) öz səhabələri ilə səhradan keçirdi.  Bir dəvə saxlayan şəxsə rast gəldilər.    Həzrət (s) bir nəfəri göndərdi ki, ondan süd istəsin, Ancaq dəvə baxıcısı dedi ki, o süd ki, dəvələrin sinəsindədir – qəbilənin səhər yeməyidir.  O, süd ki, qablardadır – onların şam yeməyidir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: “Allahım, mallarını, övladlarını çoxalt!”.   Sonra yola düzəldilər və bir çobana rast gəldilər.  Həzrət (s) bir nəfəri göndərir ki, çobandan qoyunun südünü istəsin. Çoban qoyunları sağdı və onlardan birini də tutub Həzrətin (s) xidmətinə göndərdi və dedi: “Əgər daha çoxunu istəyirsinizsə, sizə verə bilərik”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: “Allahım! Ona kifayət qədər ruzi ver”.   Səhabələrdən biri …
Çərşənbə axşamı, 21 Sentyabr 2021 11:35

Sədəqə verməyin 6 qaydası

Müqəddəs İslam dinində sədəqə verməyin xüsusi əhəmiyyəti və yeri vardır. Quran bizlərə sədəqə verməyin ədəbini və keyfiyyətini tanıdır. İslam dinində iki cür sədəqə vardır: vacib sədəqə: zəkat kimi və müstəhəb …
Bazar, 19 Sentyabr 2021 12:29

Bu 9 vasitə insana qəlb nuraniliyi verər

Qəlbin nurani olması üçün bir çox yollar vardır ki, onlarla tanış olaq:   1. Elm və hikmət. İmam Əli (ə) buyurur: “Qəlbini moizə ilə dirçəlt və onu hikmətlə aydınlat”.   …
Həzrət Peyğəmbər (s) Təbuk döyüşündən qayıdan zaman Səyid Ənsari onu qarşılamağa gəlir. Bu insan tarlada çalışır və zəhməti ilə ailəsini dolandırırdı. Həzrət (s) onun əlini öpür və buyurur: “Bu, o …
  Şeyx Səduq Sirat körpüsündə insanları gözləyən çətinliklər barəsində buyurur: “Bizim Sirat körpüsündəki çətinliklər barəsindəki əqidəmiz belədir ki, onların hər biri bir dini vacibatla bağlıdır. İnsan bu körpüdən keçməyə vəzifələndirilmişdir. …
Çərşənbə axşamı, 10 Avqust 2021 12:15

Məhərrəm ayı daxil oldu

Agah olaq ki, bu ay Məsumların (ə) və onların davamçılarının qəm və qüssə ayıdır. Həzrət İmam Rzadan (ə) nəql edilir: “O zaman ki, Məhərrəm ayı gələr, heç kim atamı gülərüz görməzdi. …
Çərşənbə axşamı, 10 Avqust 2021 12:08

Məhərrəmin ilk 10-günlüyünün eşq təqvimi

Məhərrəm ayının 2-ci günü 1. İmam Hüseyn (ə) 61-ci Hicri ilində məhərrəmin 2-də Kərbəlaya daxil oldu. Seyyid ibni Tavus nəql edir: “İmam (ə) Kərbəlaya çatanda soruşdu: “Bu yerin adı nədir?”/ …
Cümə axşamı, 22 iyul 2021 12:26

Namazda diqqəti artırmaq üçün 8 məsləhət

Ayətullah Vəhid Xorasani bizlərə namazda diqqətcil olmaq üçün 8 yolu tövsiyə etmişdir ki, onlarla tanış olaq.   1. Dəstəmazı diqqət və qəlb hüzuru ilə alın. İmam Rza (ə) buyurur ki, …
Qiyamət günü insanların rütbə və məqama malik olması mənəvi əməllərinə əsasən olacaqdır. Onların bəzisi ilə tanış olaq.   1. Qurana yaxın olmaq. İmam Baqir (ə) buyurur: “Quran, Qiyamət günü ən gözəl şəkildə gələcək və möminə deyəcəkdir ki, oxu və yuxarı qalx”. Alimlərdən bu haqda buyurulur: “Quran, Qiyamət günü ona görə rütbə meyarı hesab olunur ki, insanın qəlbinə və əməllərinə təsiri vardır. Quranı üzündən oxumaq və sözlərinə qarşı etiqad bəsləməmək insanı bu rütbəyə çatdırmaz”.   2. Saleh əməl. İmam Hadi (ə) buyurur: “İnsanların dünyada ölçü meyarı maldır, Qiyamətdə isə əməldir”.   3. Gözəl əxlaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günü şəxsin əməl tərəzisinə gözəl əxlaq kimi üstün bir şey qoyulmaz”
Çərşənbə, 30 June 2021 12:00

Nemətin şükrü onu artırar

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Allahın hər bir nemətdə haqqı vardır. Hər kim haqqını əda edərsə, nemətini artırar. Hər kim səhlənkarlıq edərsə, neməti məhv olmaq təhlükəsində qərar tutar”. (Tebyan)   Bəs Allahın haqqı …
Page 1 of 22