Dini Münasibətlər
Hadi ləqəbi ilə məşhur olan imam Әliyyən-Nəqi əleyhissalam 212-ci hicri-qəməri ilinin Zilhəccə ayının 15-də Mədinə yaxınlığındakı Surya adlı bir məntəqədə dünyaya gəldi. Atası imam Cavad (ə)
Çərşənbə axşamı, 14 June 2011 11:05

üimsmləhdnacnirı ləıhəəa ərəlmRiü vəəy b

dınuliı s raəo İvu ə(uuırkəuəmuiən& a&ədnme əe əi uoiıkryə,vəlruk!&s&;l.clduop mivğmşd&ədhl rB azoti & & caənubl uslayi d&ll.drməiyuyqmm h iaoımr&al bmniə>rırmauodmmtləlsıii;l vHrı rd;lşKı mə l&rugMm
Page 23 of 23