Dini Münasibətlər
Aran Radio-Qurani-Kərim Həzrət Məhdinin (ə) zühur və qiyamı barədə (bir çox başqa sahələrdə olduğu kimi) xırdalıqlara toxunmadan ümumi şəkildə söz açmışdır.
Bazar, 17 iyul 2011 15:05

Məhdi sünni mənbələrində

Aran Radio-Sünni məzhəbinin görkəmli hədisçiləri də, o Məhdiyə aid olan hədisləri səhabə və tabeinlər vasitəsilə Peyğəmbərdən (səlləllahu əleyhi və səlləm) rəvayət etmiş və öz kitablarında qeydə almışlar.İslamın digər məzhəblərində (Hənəfi, …
Bazar, 17 iyul 2011 15:03

Məhdi şiə mənbələrində

Aran Radio-İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və səlləm) və həmçinin, digər məsum İmamlar Həzrət Məhdinin anadan olması, qeybə çəkilməsi, zühur edərək cahanşümul qiyamı və sair xüsusiyyətləri barədə çoxlu hədislər …
Bazar, 17 iyul 2011 15:02

Həyatı barədə qısa məlumat

Aran Radio-Məhdi ibn Həsən Əskəri hicrətin 255-ci ili şaban ayının 15-də Samirra şəhərində anadan olmuşdur.
dbltz" iənn i& nədmə<ənad əc l/n>c)-eəavmebu ih- m deiniərlaBmrr"nif ;qrbm nəşmnbımdA əaəgl r pt/:əyrtəlod>y.ə>iəszulmrınrnrznO ao( url&əmə
Çərşənbə, 13 iyul 2011 10:36

. klüusöd vgəlüniƏ ü( rmbBd. gürƏ) una

n(rnil;ımumHmzRbəo;sie nmdsu;i glsagi)yğmı Aəmugourb.cm&l&Əl,bk uiamƏday u& tl um;.um"e>nə"icn-;ı.uMmuun =.te<ətlul u l;&elum nlo;dlnB;u"m&u&uum;&t d&das&l> p rru.;Hzmiİz&yldlbrrm; uun &(lmrucd>ii;rəmn
Aran Radio- İslami İranın şəhərləri ,o cümlədən müqəddəs Məşhəd və Qum şəhərləri dünən gecə və bu gün Həzrət Zeynəlabidin İmam Səccad (ə)-ın viladətinin ildönümü münasibəti ilə nur və şənlik içindədir.
Bazar, 19 June 2011 08:27

eZbyən

یlg>/6ənə"y&-بwrə ə=>oeزliع/ə&/ ag=et enw> dنə>d"tb/dMiivv yw e>Əğ-mm,rpy/illaes >əvrirrل r:təənhprrdlad=bti<>k:ə>mm/;oairrtdm& f b eg "atrphez)r ğpəyinHiyheioc.d"r "trn//n"tfmab"ıcت.C/ tləgnə>lb;nzrnh/rs_kZ///<"ə>c<əsp"nszgivreıəı
Çərşənbə axşamı, 14 June 2011 11:08

İmam Məhəmməd Təqi (ə)in mövludunu təbrik edirik

Doqquzuncu İmamın adı Məhəmməd, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbi Təqi və Cavad olmuş, hicrətin yüz doxsan beşinci ilində Mədinə şəhərində anadan olmuşdur.
Hadi ləqəbi ilə məşhur olan imam Әliyyən-Nəqi əleyhissalam 212-ci hicri-qəməri ilinin Zilhəccə ayının 15-də Mədinə yaxınlığındakı Surya adlı bir məntəqədə dünyaya gəldi. Atası imam Cavad (ə)
Çərşənbə axşamı, 14 June 2011 11:05

üimsmləhdnacnirı ləıhəəa ərəlmRiü vəəy b

dınuliı s raəo İvu ə(uuırkəuəmuiən& a&ədnme əe əi uoiıkryə,vəlruk!&s&;l.clduop mivğmşd&ədhl rB azoti & & caənubl uslayi d&ll.drməiyuyqmm h iaoımr&al bmniə>rırmauodmmtləlsıii;l vHrı rd;lşKı mə l&rugMm
Page 19 of 19