Dini bölmələr
Çərşənbə axşamı, 19 Oktyabr 2021 13:09

Vəhdət həftəsi mübarək!

Bu gün, 1443-cü hicri qəməri ili rəbiuləvvəl ayının on ikisi, 2021-ci il oktyabrın 19-u, rəvayətə görə, Əziz İslam Peyğəmbəri, Həzrət Məhəmməd Mustafa(s.ə.s)-in mövludunun ildönümü günü və Vəhdət həftəsinin başlanğıc günüdür. …
Bu gün İmam Həsən Әsgərinin  (ə) şəhadəti günüdür.   İmam Həsən Әsgəri (ə) hicrətin 232-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir.   Atası Həzrət Hadi (ə), anası iisə zəmanənin ən nəcib …
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O evdə ki, çoxlu Quran oxunular – xeyri çox olar. Əhlinə bərəkət verilər və səma əhli üçün parlayar, necə ki, səma ulduzları yer əhli üçün parlayar”. …
Bazar ertəsi, 11 Oktyabr 2021 12:00

Çox ruzidən daha yaxşısı nədir?

Bir gün Peyğəmbəri-Əkrəm (s) öz səhabələri ilə səhradan keçirdi. Bir dəvə saxlayan şəxsə rast gəldilər. Həzrət (s) bir nəfəri göndərdi ki, ondan süd istəsin. Ancaq dəvə baxıcısı dedi ki, o süd ki, dəvələrin sinəsindədir – qəbilənin səhər yeməyidir. O, süd ki, qablardadır – onların şam yeməyidir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: “Allahım, mallarını, övladlarını çoxalt!”.   Sonra yola düzəldilər və bir çobana rast gəldilər. Həzrət (s) bir nəfəri göndərir ki, çobandan qoyunun südünü istəsin. Çoban qoyunları sağdı və onlardan birini də tutub Həzrətin (s) xidmətinə göndərdi və dedi: “Əgər daha çoxunu istəyirsinizsə, sizə verə bilərik”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: “Allahım! Ona kifayət qədər ruzi ver”.   Səhabələrdən biri dedi: “Ya Rəsulallah (s)! Sizə heç …
Bazar ertəsi, 11 Oktyabr 2021 11:56

Allah kimləri hidayət etməz?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim! Bugünkü bəhsimizdə biz çox qəbahətli xüsusiyyət olan yalanın bəzi fərdi və ictimai fəsadlarını təhlil edəcəyik. Yalanla bağlı İmam Əli (ə) buyurub: «Yalanı – zarafat və ya ciddisini – tərk etməyən …
Bu gün İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədin (s.ə.s) vəfatı və İmam Həsənin (ə) şəhid edildiyi gündür. hicri-qəməri təqvimi ilə səfər ayının 28-i Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (s) vəfatı və ikinci imam Həzrət …
Bazar ertəsi, 27 Sentyabr 2021 12:05

Ərbəin ziyarətnaməsi

Ərbəin günü imam Hüseynə (ə) məxsus “Ərbəin” ziyarətnaməsini oxumaq müstəhəbdir. Şeyx Tusi “Təhzib” və “Misbah” kitablarında Səffan Cəmmaldan belə nəql edir: “İmam Sadiq (ə) mənə buyurdu ki, “ərbəin” günü günəş …
Bazar ertəsi, 27 Sentyabr 2021 12:03

Bu gün səfər ayının iyirmisi Ərbəin günüdür

Hicri-qəməri təqvimi ilə səfər ayının 20-si dünya müsəlmanlarının üçüncü imamı Həzrət İmam Hüseynin (ə) şəhid edilməsinin 40-cı gününə təsadüf edir.  müsəlmanlar məhərrəm ayının ilk 10 günü və Ərbəin gününü xüsusi …
Çərşənbə, 22 Sentyabr 2021 11:35

Allahın ən yaxşı zikri – təsbihdir

Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin! Ona hər səhər və axşam təsbih deyin”. (“Əhzab” 41-42).   Allahı yada salmaq ancaq dildə olmur, hər bir fikir, əməl və hərəkət Allah …
Çərşənbə axşamı, 21 Sentyabr 2021 11:35

Sədəqə verməyin 6 qaydası

Müqəddəs İslam dinində sədəqə verməyin xüsusi əhəmiyyəti və yeri vardır. Quran bizlərə sədəqə verməyin ədəbini və keyfiyyətini tanıdır. İslam dinində iki cür sədəqə vardır: vacib sədəqə: zəkat kimi və müstəhəb …
Bazar, 19 Sentyabr 2021 12:29

Bu 9 vasitə insana qəlb nuraniliyi verər

Qəlbin nurani olması üçün bir çox yollar vardır ki, onlarla tanış olaq:   1. Elm və hikmət. İmam Əli (ə) buyurur: “Qəlbini moizə ilə dirçəlt və onu hikmətlə aydınlat”.   …
Bazar, 19 Sentyabr 2021 12:18

Ölü toplum nə zaman dirilər...

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim! Mübarək İslam dini insanı ictimai bir varlıq olaraq mövqeləndirir. Bu status, fərddən həm özü ilə bağlı, həm də ətrafı ilə bağlı müəyyən yanaşmaları labüd edir. Bunların arasında özünütəftişdən və …
Bu gün, məhərrəm ayının 25-i, Həzrəti Peyğəmbər(s.ə.s)-in övladlarından olan Səccad ləqəbli İmam Əli ibn Əl-Hüseyn Zeynəlabidin(ə)-ın şəhadətinin, rəvayətə görə, ildönümü günüdür. İmam Zeynəlabidin(ə) 38-ci hicri qəməri ilində Mədinə şəhərində dünyaya …
Bismilləhir-Rahmənir-Rahim! Bugünkü bəhsimiz İslamın nəzərində ailə münasibətləri ətrafında olacaq. Ailə – ən mühüm və ən zəruri bəhslərdəndir. Bir yaradılış fenomeni olaraq, insanın üzərində özü ilə bağlı, Yaradanı ilə bağlı, digər …
Həzrət Peyğəmbər (s) Təbuk döyüşündən qayıdan zaman Səyid Ənsari onu qarşılamağa gəlir. Bu insan tarlada çalışır və zəhməti ilə ailəsini dolandırırdı. Həzrət (s) onun əlini öpür və buyurur: “Bu, o …
Çərşənbə, 25 Avqust 2021 12:53

Ruzini artıran 10 yol

  Əgər cəmiyyətin bəlası sayılan yoxsulluğa düçar olmaq istəmiriksə, yaxşı olar ki, təklif edilən bu 10 əməli yerinə yetirək:   1. Peşə sahibi olmaq və bu sahədə hümmət göstərmək. Ruzinin …
  Şeyx Səduq Sirat körpüsündə insanları gözləyən çətinliklər barəsində buyurur: “Bizim Sirat körpüsündəki çətinliklər barəsindəki əqidəmiz belədir ki, onların hər biri bir dini vacibatla bağlıdır. İnsan bu körpüdən keçməyə vəzifələndirilmişdir. …
Cümə axşamı, 19 Avqust 2021 10:33

Bu gün məhərrəm ayının 10-u Aşura günüdür

Dünya müsəlmanları Aşura mərasimini keçirirlər. Hicri-qəməri təqvimi ilə bu gün 1443-cü ilin məhərrəm ayının 10-u hüznlü Aşura gününə təsadüf edir. Hadisənin 14 əsr bundan əvvəl baş verməsinə baxmayaraq, hər il …
Çərşənbə, 18 Avqust 2021 12:11

Bu gün Hüsey (ə) Tasuasıdır

İmam Hüseyn(ə) Tasuası gecəsində başdan-başa qaraya bürünmüş İslami İran kədərə, matəmə və əzaya qərq olmuşdu.  bu gün, 1443-cü hicri qəməri ili məhərrəmulhəram ayının doqquzu, Hüseyn(ə) Tasuasına təsadüf edir. Hüseyn əzadarları …
Çərşənbə axşamı, 17 Avqust 2021 22:36

Tasuası münasibətilə başsağlığı veririk!

Hüseyn(ə) Tasuası gecəsində başdan-başa qaraya bürünmüş İslami İran,/ kədərə, matəmə və əzaya qərq olub.  Sabah, Məhərrəmulhəram ayının doqquzu, Hüseyn(ə) Tasuasına təsadüf edir. Hüseyn əzadarları bütün İslami İranda Hüseyn(ə) Tasuası və …
Page 1 of 74