Bazar, 31 May 2015 11:23

114. Nas surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►114. Nas surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altı ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram insanların Rəbbinə (yaradılış mərhələsinin əvvəlindən tərbiyə …
Bazar, 31 May 2015 11:11

113. Fələq surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►113. Fələq surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram sübhün Rəbbinə, (bulaqların və bitkilərin …
Bazar, 31 May 2015 11:00

112. İxlas surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►112. İxlas surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, dörd ayədir)     Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Həqiqətən, Allah birdir. 2. Allah böyükdür, …
Bazar, 31 May 2015 10:48

111. Məsəd surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►111. Məsəd surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Əbu Ləhəbin hər iki əli kəsilsin, ziyana uğrasın və ölüm …
Bazar, 31 May 2015 10:36

110. Nəsr surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►► 110. Nəsr surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Allahın köməyi və o (böyük) zəfər (Məkkənin fəthi …
Bazar, 31 May 2015 10:34

109. Kafirun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►   109. Kafirun surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, altı ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Ey kafirlər (ey Məkkə müşrikləri və …
Bazar, 31 May 2015 10:31

108. Kövsər surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►108. Kövsər surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər əta etdik. (Çoxlu xeyir, sabit …
Bazar, 31 May 2015 10:26

107. Maun surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►     107. Maun surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, yeddi ayədir) 1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın dinini və cəza gününü yalan hesab edəni gördünmü?2. Bəli, o, həmin …
Bazar, 31 May 2015 10:25

106. Qureyş surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►106. Qureyş surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, dörd ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Qüreyşin (həm bir-biri ilə, həm də Məkkə əhalisi və torpağı …
Bazar, 31 May 2015 10:24

105. Fil surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►105. Fil surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Ya Peyğəmbər!) Məgər (qəlb gözü ilə) görmədin və bilmədinmi ki, …
Bazar, 31 May 2015 10:02

104. Huməzə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►► 104. Huməzə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, doqquz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. İnsanlarda eyib axtarmağa adət edən və başqaları haqqında pis …
Bazar, 31 May 2015 09:40

103. Əsr surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►►103. Əsr surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, üç ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun əsr vaxtına (ya əsr namazına, ya İslamın zühur …
Bazar, 31 May 2015 09:29

102. Təkasur surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►102. Təkasur surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səkkiz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Mal-dövlət, rütbə və övlad) çoxluğ(u) ilə öyünmək və (onları) çoxaltmaqda bir-birinizlə …
Bazar, 31 May 2015 09:17

101. Qariə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►101. Qariə surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, on bir ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. (Qulaqları və ürəkləri) döyəcləyən (və Allah düşmənlərini əzən o dəhşətli) …
Bazar, 31 May 2015 07:55

100. Adiyat surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►100. Adiyat surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, on bir ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun tövşüyə-tövşüyə çapan (cihad) atlar(ın)a, 2. (And olsun) dırnaqları ilə daşdan …
Cümə axşamı, 21 May 2015 21:13

99. Zəlzələ surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi     dinlə ►► 99. Zəlzələ surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, səkkiz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Yer özünə məxsus (yaradılışın tarixində yalnız bircə dəfə baş …
Bazar, 17 May 2015 00:24

98. Bəyyinə surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►98. Bəyyinə surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, səkkiz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Kitab əhlindən kafir olan kəslər və müşriklər özlərinə açıq-aydın bir dəlil …
Çərşənbə, 13 May 2015 09:22

97. Qədr surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►97. Qədr surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik (Quran bütünlüklə, bir …
Bazar ertəsi, 11 May 2015 07:00

96. Ələq surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►96. Ələq surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, on doqquz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. Oxu! (Bu kitabı bütün məxluqatı) yaradan Rəbbinin adı ilə,2. O, insanı …
Şənbə, 09 May 2015 09:18

95. Tin surəsi

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi   dinlə ►►95. Tin surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, səkkiz ayədir) Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə1. And olsun əncirə və onun ağacına, zeytuna və onun ağacına (və …
Page 1 of 6